Suedezii de la OX2 ţintesc unul dintre cele mai mari portofolii verzi din România: 1.500 MW în 10 ani

Autor: Roxana Petrescu 13.04.2022

Suedezii de la OX2, cel mai mare ope­rator independent de proiecte eo­liene la nivel european, au pus ba­ze­le unui birou local anul trecut şi au acum în dezvoltare un portofoliu de pro­iecte eoliene de 500 MW în Ro­mâ­nia, cu ţinta de a creşte semni­fi­ca­tiv pe următorii 10 ani. Primii MW ri­dicaţi în parcuri eoliene ar pu­tea fi în 2024-2025.

„Acum avem un portofo­liu de 500 MW eolian în Ro­mânia, dar este o cifră dinamică“, spune Radu Voines­cu, country mana­ger la OX2 România.

Portofoliul este compus din pro­iec­te achiziţionate, dezvoltate de la zero, dar şi proiecte reactivate odată cu relansarea investiţiilor în dome­niul ener­giei verzi în România. Pe termen lung, planurile OX2 pentru piaţa lo­cală sunt foarte ambiţioase, luând în cal­cul un mix de tehnologii, eolian şi so­lar. „Vizăm pentru ur­-mătorii 10 ani atin­gerea unui por­to­fo­liu de 1.500 MW“, a mai precizat Voinescu.

OX2 este un business implicat în toa­te fazele necesare realizării unui pro­iect de energie verde, de la achi­zi­ţia drep­turilor de proprietate şi project de­velopment până la ma­nage­mentul teh­nic şi comercial al in­ves­tiţiei. Prin­tre clienţii OX2 se nu­mără Google şi chiar IKEA.

În total, OX2 are un por­to­foliu de 17.371 MW în dezvoltare şi a raportat vânzări de circa 500 mil. euro anul trecut.