BRD – Groupe Société Générale aprobă distribuirea unui dividend cu un randament de 7,6%. Data plăţii, pe 7 iunie

Autor: Eduard Ivanovici 28.04.2022

BRD – Groupe Société Générale (simbol bursier BRD) a anunţat în urma Adunărilor Generale Ordinare şi Extraordinare ale Acţionarilor din 28 aprilie distribuirea unui dividend brut de 1,285 lei/acţiune, conform unui raport publicat la Bursa de Valori Bucureşti.

Randamentul ajunge astfel la 7,59%, conform calculelor realizate de ZF pe baza datelor din document.

Termenul ex-date este pe 13 mai, iar data plăţii pe 7 iunie.

Pe ordinea de zi a adunărilor se mai găsesc aprobarea situaţiilor financiare şi a raportului anual pentru 2021, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 2022 şi numirea Ernst & Young Assurance Services ca auditor financiar pentru anul 2022.

La ora 15:45, acţiunile BRD creşteau cu 1,65% pe fondul unor tranzacţii de 3,5 milioane de lei. Dinamica din 2022 este de minus 2,82% pe un rulaj de 470 de milioane de lei. Capitalizarea ajunge la circa 12 miliarde de lei.