Proiect european de aproape 150 mil. euro pentru dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Buzău

Autor: Laurentiu Cotu 14.06.2022

Comisia Europeană a aprobat finanţarea pentru prima etapă a proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Buzău în valoare de 149,4 milioane de euro. Proiectul va asigura serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare pentru aproximativ 170.000 de locuitori din 23 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Buzău, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Proiectul presupune extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile din zonă cu 143 de kilometrii de reţea nouă, la care se adaugă reabilitarea altor 89 de kilometrii. Investiţiile vizează, de asemenea, realizarea a 436 km de reţea nouă de canalizare şi reabilitarea altor 5, dar şi realizarea a 23 de staţii de tratare a apei şi a 4 staţii de epurare a apei uzate.

Prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (Axa Prioritară 3), din care sunt finanţate şi investiţiile din Buzău, pot fi sprijinite proiecte dedicate dezvoltării infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor (creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei, precum şi reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România).