Eurobarometru 2022: 40% dintre europeni consideră pacea şi securitatea cea mai stringentă provocare

Autor: Andreea Tobias 20.06.2022

40% dintre cetăţenii europeni consideră că pacea şi securitatea constituie cea mai stringentă provocare pentru viitorul ţărilor partenere UE, următoarele locuri fiind ocupate de sănătate, educaţie şi de apă şi salubritate, conform celui mai recent sondaj Eurobarometru.

Cel mai recent sondaj Eurobarometru privind cooperarea pentru dezvoltare arată un sprijin larg pentru colaborarea cu ţările din întreaga lume.

Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei nu a diminuat sprijinul cetăţenilor pentru activitatea UE în domeniul dezvoltării internaţionale. Rezultatele confirmă tendinţa solidă înregistrată în ultimii ani, cooperarea cu ţările partenere rămânând una dintre politicile UE care se bucură de cea mai largă susţinere publică.

„Invadarea Ucrainei de către Rusia pune sub semnul întrebării ordinea mondială internaţională şi ameninţă să împartă lumea în două, însă noi nu vom întoarce spatele partenerilor noştri. Sprijinul continuu al cetăţenilor europeni pentru cooperarea internaţională demonstrează solidaritatea Europei cu partenerii noştri din întreaga lume şi valorile sale solide din cadrul relaţiilor cu aceştia. «Global Gateway», noua strategie a UE pentru investiţii într-o infrastructură durabilă, va consolida şi mai mult parteneriatele noastre internaţionale şi va contribui la reducerea inegalităţilor şi la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Vom discuta despre «Global Gateway» cu ocazia Zilelor Europene ale Dezvoltării, care vor avea loc în perioada 21-22 iunie, şi aştept cu interes schimburile de opinii pe care le vom avea cu toate părţile interesate cu privire la politica noastră”, a declarat comisarul pentru parteneriate internaţionale, Jutta Urpilainen.

UE îşi menţine politica fermă privind parteneriatele internaţionale şi angajamentele financiare necesare pentru a o sprijini: împreună, UE şi statele sale membre sunt în continuare cel mai mare donator mondial de asistenţă oficială pentru dezvoltare.

În 2021, asistenţa oficială pentru dezvoltare acordată de Echipa Europa a crescut cu 4,3 % în comparaţie cu 2020, ajungând de la 67,3 miliarde EUR la 70,2 miliarde EUR (pe baza datelor preliminare ale OCDE pentru 2021).

În calitate de principal donator mondial, care furnizează 43 % din asistenţa oficială pentru dezvoltare acordată în întreaga lume, Echipa Europa susţine cu fermitate ţările partenere, reflectând sprijinul exprimat de cetăţeni pentru cooperarea internaţională.

Ca urmare a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, pacea şi securitatea constituie în mod clar o temă de reflecţie pentru cetăţeni. Una dintre principalele concluzii ale sondajului este preocuparea crescândă cu privire la pace şi securitate: în opinia a patru din zece respondenţi (40 %), pacea şi securitatea constituie cea mai stringentă provocare pentru viitorul ţărilor partenere. Aceasta reprezintă o creştere de opt puncte procentuale faţă de noiembrie-decembrie 2020, când pacea şi securitatea au ocupat locul al treilea în clasamentul provocărilor stringente.

Pe locul al doilea în clasamentul celor mai stringente provocări se situează sănătatea (39%), urmată de educaţie (37%) şi de apă şi salubritate (30%). Un sfert (25%) dintre respondenţi consideră că creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă sunt cele mai stringente provocări pentru viitorul ţărilor partenere, în timp ce 24 % menţionează democraţia şi drepturile omului, iar 23% – securitatea alimentară şi agricultura.

În opinia a 80% din respondenţi, combaterea sărăciei în ţările partenere ar trebui să se numere printre priorităţile de prim rang ale UE, ceea ce reprezintă o creştere de 3 puncte procentuale faţă de 2020. Sprijinirea de către UE a luptei împotriva schimbărilor climatice în ţările partenere se bucură, de asemenea, de o largă susţinere, 89 % din respondenţi declarând că este important să se acorde un astfel de sprijin. Acest procent arată că cetăţenii sprijină în mod clar Pactul verde european, care stă la baza activităţilor desfăşurate în cadrul UE şi în colaborare cu ţările partenere.

În cadrul sondajului din acest an, cetăţenilor li s-au adresat întrebări specifice privind importanţa promovării educaţiei şi a digitalizării în ţările partenere.

Peste nouă din zece respondenţi (91%) consideră că promovarea educaţiei pentru toţi în ţările partenere ar trebui să constituie una dintre priorităţile de prim rang ale UE în ţările partenere. Aproape opt din zece respondenţi (79%) cred că este important ca UE să sprijine ţările partenere în cadrul procesului de digitalizare.