Libra Bank vrea să emită obligaţiuni în valoare de maximum 10 mil. euro la BVB, cu o dobândă cuprinsă între 5,5% şi 6,5% pe an. TradeVille, intermediarul ofertei

Autor: Eduard Ivanovici 29.06.2022

Consiliul de Administraţie al Libra Internet Bank, membră a grupului american de investiţii New Century Holdings, cu obligaţiuni listate la BVB sub simbolurile LIBRA28E şi LIBRA30E, a aprobat pe 28 iunie principalele coordonate ale unei noi emisiuni de obligaţiuni, reiese dintr-un raport publicat astăzi la bursa locală.

Conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 1 din 2 septembrie 2021 prin care a fost aprobată lansarea unei noi emisiuni de bonduri de către bancă şi împuternicirea Consiliului de Administraţie pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare în acest sens, pragul de succes al noii oferte este de 4 milioane de lei, cu posibilitatea de suplimentare până la 10 milioane de euro.

Banca vrea astfel să emită 8.000 de obligaţiuni subordonate, eligibile pentru fonduri proprii de nivel 2, nominative, dematerializate, neconvertibile şi negarantate, existând opţiunea de a suplimenta până la 20.000 de bonduri.

Valoarea nominală este de 500/euro per unitate, iar scadenţa finală este la zece ani de la data de emisiune, reprezentând data la care sunt emise obligaţiunile şi de la care începe să se acumuleze dobânda corespunzătoare primei perioade de dobândă.

Dobânda fixă este cuprinsă în intervalul de 5,5% - 6,5% pe an şi se plăteşte semestrial, operaţiunea fiind intermediată de TradeVille.

„Oferta este realizată în baza exceptărilor prevăzute de legislaţia aplicabilă (plasament privat) fiind adresata investitorilor calificaţi şi/sau unui număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitori calificaţi pe stat membru al Uniunii Europene”, se arată în document.

Admiterea la tranzacţionare a obligaţiunilor pe o piaţă administrată de către BVB va fi stabilită ulterior printr-o altă decizie a Consiliului de Administraţie.