Roland Berger: O iarnă grea ar putea ridica probleme serioase în aprovizionarea cu gaze şi energie. Soluţii certe? Resursele interne şi eventuala raţionalizare a consumului

Autor: Roxana Petrescu 14.07.2022

♦ Opţiunile reale de diversificare a surselor de energie pentru iarna 2022-2023 sunt limitate ţinând cont de poziţia geografică a României şi de nevoile de alimentare ale statelor vecine, mult mai dependente de importuri ♦ Astfel, gestionarea prudentă a resurselor interne este esenţială în sezonul rece care va debuta în câteva luni, limitarea consumului, cu o analiză clară de impact asupra economiei, fiind varianta de luat în calcul în cazul unei ierni grele. Alimentarea cu petrol şi produse petroliere va fi, cel mai probabil, provocatoare iarna aceasta.

Germania deja a trecut la ra­ţionalizarea apei calde, re­ducerea iluminatului stradal, în timp ce cel mai mare pro­prietar de locuinţe din ţară a anunţat că va reduce temperatura încălzirii din casele proprietarilor cu până la 17% în tim­pul nopţii. Italia va lansa o campanie privind reducerea consumului de energie, planul pentru iarna aceasta luând în calcul inclusiv reducerea livrărilor către industriile mari consumatoare de energie. Pe plan local nu există astfel de iniţiative, iar până la închi­derea ediţiei Ministerul Energiei nu a furni­zat un răspuns legat de planul de acţiune în cazul în care România nu va mai primi gaz rusesc sau este pusă în pericol alimentarea cu petrol de import. România depinde în pro­porţie de 30% de gazul rusesc, potrivit date­lor de anul trecut, şi de 70% de importurile de petrol, în timp ce importurile de energie au asigurat 2% din necesarul intern din 2021.  Problema reală este că o iarnă foarte grea duce la creşterea semnificativă a consumului de produse energetice, astfel că deşi pro­centele anuale dau motive de linişte, în peri­oada sezonului rece aceste dependenţe pot creşte sem­nificativ.

„Provocarea principală în ceea ce pri­veş­te iarna următoare ţine în primul rând de a­provizionarea cu gaze naturale şi energie electrică. O iarnă cu temperaturi joase im­pul­sionează semnificativ consumul de gaze na­turale pentru încălzire, în timp ce pe partea de consum de energie electrică factori im­previ­zibili pot influenţa negativ disponibilita­tea surselor (producţie de regenerabile la co­te mai mici, potenţial hidroenergetic afectat în urma unui an slab din punct de vedere plu­viometric etc.). În anii trecuţi, o iarnă cu tem­peraturi joase putea să genereze un consum suplimentar de gaze naturale de 1-2 miliarde de metri cubi, ceea ce necesită importuri mai mari. Iar acest lucru ar putea ridica probleme seri­oase în condiţiile în care din producţia in­ternă nu putem suplimenta nivelul de pro­ducţie“, spune Szabolcs Nemes, ma­naging partner, Roland Berger România.