România faţă în faţă cu infingementul. Comisia Europeană CE solicită insistent să se modifice transpunerea directivei privind prevenirea şi combaterea spălării banilor pentru a identifica toţi beneficiarii reali ai firmelor

Autor: Andreea Tobias 15.07.2022

Comisia Europeană anunţă infringement pentru România. A trimis României un aviz motivat din cauză că a transpus incorect cea de-a cincea Directivă privind combaterea spălării banilor.

Autorităţile române au scutit mai multe categorii de entităţi corporative şi de alte entităţi juridice de obligaţia de a-şi declara beneficiarii efectivi („beneficiarii reali”) într-un registru central. Aceste scutiri nu sunt prevăzute de directivă, susţine CE.

Cea de-a cincea Directivă CSB consolidează standardele UE în ceea ce priveşte transparenţa informaţiilor referitoare la proprietatea efectivă şi includerea lor în registre centrale.

Directiva solicită statelor membre să se asigure că entităţile corporative şi alte entităţi juridice înregistrate pe teritoriul lor obţin şi deţin informaţii adecvate, corecte şi actualizate cu privire la beneficiarul lor real, inclusiv detaliile intereselor generatoare de beneficii deţinute.

Normele privind combaterea spălării banilor sunt esenţiale în lupta împotriva spălării banilor şi a finanţării terorismului.

„Lacunele legislative dintr-un stat membru afectează UE în ansamblul său. Din acest motiv, normele UE trebuie puse în aplicare şi aplicarea lor trebuie supravegheată în mod eficient, pentru a se combate criminalitatea şi a se asigura protecţia sistemului nostru financiar. România are acum la dispoziţie două luni pentru a răspunde şi a lua măsurile necesare. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la acest caz”, arată Comisia Europeană.