România primeşte în perioada 2021-2027 fonduri europene în valoare totală de 31,5 miliarde euro pentru tranziţia la energie verde, transformarea digitală, reducerea şomajului şi modernizarea sectorului medical şi de transport

Autor: Roxana Rosu 25.07.2022

România va primi fonduri europene în valoare totală de 31,5 miliarde euro în perioada 2021-2027, în cadrul acordului său de parteneriat cu Comisia Europeană pentru promovarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale a regiunilor sale, precum şi a tranziţiei la energie verde şi a transformării digitale.

Din suma totală, 4,3 miliarde euro vor proveni din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) pentru sprijinirea transformării digitale, creşterea competitivităţii IMM-urilor şi colaborarea dintre companii şi universităţi pentru susţinerea inovaţiei.

În plus, UE va investi în digitalizarea întreprinderilor şi în dezvoltarea unor servicii publice digitale, dar şi în îmbunătăţirea competenţelor digitale ale populaţiei, în special ale elevilor şi profesorilor.

O sumă de 6,75 miliarde euro din FEDR şi din Fondul de coeziune vor fi direcţionaţi  în tranziţia spre energia verde, în special pentru reducerea emisiilor de carbon, infrastructura de mediu, conservarea biodiversităţii, crearea de spaţii verzi, gestionarea riscurilor şi măsuri de mobilitate urbană durabilă.

Dintre acestea, 2,3 miliarde euro vor fi alocate pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a clădirilor rezidenţiale şi publice şi pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie şi a sistemelor energetice inteligente. Astfel se vor reduce consumul de energie şi emisiile de carbon şi va fi sprijinită decarbonizarea sectorului energetic.

Alte 2,34 miliarde euro vor sprijini sectorul apei şi al apelor reziduale, precum şi îmbunătăţirea economiei circulare, cu accent pe deşeuri, reutilizare şi reciclare. Regiunile româneşti cele mai afectate de eliminarea treptată a cărbunelui şi a lignitului vor primi 2,1 miliarde euro pentru transformarea industriilor energointensive.

De asemenea, vor fi realizate investiţii în valoare de 2,3 miliarde euro pentru asigurarea accesului cetăţenilor la sănătate şi pentru îmbunătăţirea calităţii, a eficacităţii şi a rezilienţei sectorului medical.  

Potrivit Comisiei Europene, 7,2 miliarde euro vor fi folosiţi în total pentru dezvoltarea unor mijloace de transport multimodale şi mai durabile, mai ales în sectorul trenurilor şi căilor ferate.

Un alt sector vizat de investiţii este accesul la piaţa muncii, cu un accent special pe scăderea ratei şomajului în rândul tinerilor şi dezvoltarea de noi competenţe şi pe formare, pentru care vor fi alocaţi 7,3 miliarde euro.  

De asemenea, se vor aloca 3,5 miliarde euro pentru dezvoltarea antreprenoriatului social şi sprijinirea consolidării capacităţilor în rândul partenerilor sociali şi al organizaţiilor societăţii civile. Fondul va îmbunătăţi accesul la educaţia şi îngrijirea copiilor preşcolari, reducând rata de părăsire timpurie a şcolii.  

Pentru combaterea sărăciei în rândul copiilor se vor aloca 3,3 miliarde euro. Fondurile vor îmbunătăţi accesul la serviciile sociale şi calitatea acestora şi vor dezvolta servicii sociale, educaţionale şi medicale integrate în 2.000 de comunităţi rurale. 

În acelaşi pachet de fonduri europene, Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură (FEAMPA) va investi 162,5 milioane euro în pescuitul şi acvacultura durabile, în conservarea resurselor biologice acvatice din Marea Neagră şi în aplicarea activităţilor de control al pescuitului. Fondul va sprijini, de asemenea, un sector durabil al acvaculturii şi al prelucrării, diversificând comunităţile locale de pescuit şi acvacultură şi contribuind la modernizarea mult aşteptată a infrastructurii de pescuit din Marea Neagră.

„Investiţiile realizate în cadrul politicii de coeziune vor aborda domenii de interes major pentru români. O planificare şi o implementare eficace ale programelor aflate în curs de finalizare vor facilita dezvoltarea inovării şi a digitalizării, implementarea unor servicii medicale şi sociale de calitate, precum şi asigurarea unor oportunităţi de educaţie şi formare şi a unor transporturi sigure şi curate, contribuind, în general, la crearea unei economii mai competitive. Finanţarea politicii de coeziune va îmbunătăţi calitatea vieţii din România şi va garanta că nimeni nu este lăsat în urmă.”, a declarat comisarul pentru coeziune şi reforme, Elisa Ferreira.