ZF Live. Jean Valvis, fondator, Aqua Carpatica: „Ne vom extinde mai mult pe HoReCa. Vom consolida noi produse. Pregătim şi un nou brand, Aqua Carpatica Flavours, apă cu arome de fructe“

Autor: Alexandra Matei 10.08.2022

♦ În urmă cu o săptămână, Aqua Carpatica a anunţat o asociere cu Pepsi, unul dintre cele mai mari branduri la nivel global, prin care Valvis cedează 20% din acţiuni, dar păstrează controlul companiei precum şi funcţiile executive pe care le deţine.

Aqua Carpatica, brandul româ­nesc de apă minerală naturală creat de Jean Valvis, antreprenorul care se află şi în spatele mărcilor Dorna sau LaDorna, îşi propune să depăşească brandul de apă Evian, jucătorul nu­mărul unu la nivel mondial, folosin­du-se de capacitatea izvorului natural de unde provine apa îmbuteliată sub eticheta Aqua Carpatica.

Liderul mondial Evian produce 1,1 mld. litri de apă pe an, cantitate care este vândută în totalitate. În pre­zent, sub brandul Aqua Carpatica, se vând anual circa 400 mil. litri de apă, însă atât capacitatea izvorului, cât şi producţia sunt mai mari decât în cazul Evian, după cum spune Jean Valvis. „O caracteristică principală a României este domeniul apelor mi­ne­rale. Pentru a reuşi un brand de ţară, prima con­diţie este ca po­po­rul să creadă în be­ne­ficiile unui pro­dus. România are 120.000 de kilo­me­tri pătraţi de pădure în Carpaţi. România are noroc să pri­meas­că o can­titate uriaşă de apă. Noi am obţinut drep­turi de explorare de zăcăminte ca­re ne garantează azi deja o cantitate superioară de apă minerală. Dacă vin­dem ce avem astăzi, vom fi peste numărul unu mondial, adică Evian, care produce circa 1,1 mld. litri într-un an. Trebuie să triplăm tar­getul“, a spus Jean Valvis, fon­dator al bran­du­lui Aqua Carpatica, la emi­siunea online de business ZF Live.