BRD Groupe Societe generale finanteaza exportatorii

Autor: Ionela Nuta 02.08.2000


Banca Romana pentru Dezvoltare - Groupe Societe Generale (BRD) a decis sa acorde exportatorilor din Romania finantari cu dobanzi de 41% pe an.

Banca va prelua pana la 70% din cheltuielile necesare de aprovizionare, productie si desfacere aferente produselor destinate exportului, precum si incasarea contravalorii produselor exportate.

BRD ofera finantare pe termen scurt si lung pentru asigurarea unui flux de numerar adecvat dezvoltarii afacerilor realizate de exportatorii romani.

Recent, banca a anuntat ca ofera credite persoanelor juridice pe diverse termene - 1 an, 5 ani si peste 5 ani - credite pentru investitii.

Imprumutul poate reprezenta 60% din valoarea proiectului de investitii pentru regiile autonome, societatile comerciale cu capital de stat, precum si pentru unitatile administrativ teritoriale, si 70% din valoarea proiectului in cazul societatilor private.

Documentatia necesara obtinerii imprumutului difera in functie de destinatia creditului si de tipul solicitantului. De exemplu, pentru proiectele de investitii, societatile comerciale cu capital majoritar de stat sau majoritar privat trebuie sa prezinte urmatoarele documente: cererea de credit, bilantul contabil, contul de profit si pierderi incheiate pe ultimii 3 ani, bugetele de venituri si cheltuieli pe perioada pe care se solicita creditul, ultimele situatii privind rezultatele financiare si situatia patrimonului, ultima balanta de verificare, precum si studiul de fezabilitate.