MISTERELE CUVINTELOR/ Libertar sau libertarian?

Autor: Alexandru Ciolan 09.03.2010
In româna actuală, familia etimologică a adjectivului liber, relativ numeroasă şi exclusiv cultă (nici un membru al ei nu este moştenit), este un amalgm de termeni proveniţi din latină (elibera), latină şi franceză (liber, libertate, libertin, liberal), franceză (libertar, libertinaj, liberalism, liberaliza), italiană (libero), engleza americană (libertarian, libertarianism) sau formaţi in româneşte, prin sufixare (eliberare, eliberator, libertinism). In cele ce urmează, ne vom opri asupra ultimilor veniţi, incă neinregistraţi de toate dicţionarele de limbă: libertar (care apare in Dicţionarul de neologisme şi in Marele dicţionar de neologisme, dar nu şi in ediţiile succesive ale DEX-ului), libertarian şi libertarianism (neprinse, incă, in dicţionare). Nici termenul sportiv libero nu figurează in ediţiile DEX-ului, dar cuvântul nu este deloc nou. Nu ştim când va fi apărut in limba noastră, dar in franceză prima atestare este din 1913 şi nu avem (datorită influenţei galice masive din epocă) motive să credem că va fi intârziat prea mult pe drumul dintre Paris şi Bucureşti. Absenţa din DEX este, evident, o regretabilă scăpare perpetuată, din ediţie in ediţie, până la ultima, cea din 2009.
In franceză, libertaire desemnează tendinţa spre libertatea individuală absolută (sinonimă, la limită, cu anarhismul). Ca substantiv, apare la Proudhon in 1858, iar ca adjectiv, la Zola, in 1901. Din 1894 este prima atestare in domeniul economic, cu aplicare la ideile liberale sau liber-schimbiste. In sfârşit, din 1972 este prima folosire a termenului in ştiinţele educaţiei, vizând abolirea autorităţii dascălului şi a disciplinei impuse de acesta, pentru ca elevul-copil, in deplină libertate de exprimare şi comportament, să se formeze intr-un mediu nealienant. (No comment!) Care dintre aceste sensuri a trecut in română? Avem adejectivul referitor la libertatea absolută ("Faceţi parte din generaţia care imbină cinismul nihilist cu utopia anarhismului libertar...", voxpublica.realitatea.net 30 I 10). Substantivizat, el ii denumeşte pe anarhiştii români despre care am aflat cu ocazia summitului NATO de la Bucureşti, din primăvara anului 2008: "Cartierul general al «libertarilor» pare a se fi stabilit in clubul «Pirat», aflat in apropierea Pieţei Matache din Capitală. Locul in care se află barul este semnalizat incă din Calea Griviţei printr-un fel de graffiti cu insemne anarhiste" (lupta-ns.blogspot.com 23 III 08). Şcoli libertare, slavă Domnului, incă nu avem. Avem insă un sens nou, rezultat prin domolirea propensiunii anarhiste. Intr-un citat precum: "Neinţelegând rostul unui referendum s...t populaţia aceasta - nu mult alta decât cea din vechiul regim - este obligată, incă o dată, la exerciţiul libertar" (Z. de Iaşi 15 V 07), vizat este votul liber, libertar insemnând aici "liberal, care favorizează libertatea". Sensul este mult mai vechi decât am fi bănuit: in anii '30, Mihail Sebastian vorbea despre extincţia spiritului european, adică "spiritul democrat, industrial şi libertar" (citat de Marta Petreu in R.lit. 12 / 08). Cu atât mai de mirare este absenţa lui libertar din DEX (să fi fost eliminat, in prima ediţie, din pudibonderie ideologică iar absenţa să se fi prelungit după 1990 din inerţie...?).
Libertarianismul, doctrină politico-economică pe al cărei altar oficiază câţiva (incă) tineri români şcoliţi după 1990 in Occident, incercând să convingă vreun partid românesc să facă din ea o ideologie, ne vine, ca şi restului lumii de altfel, din Statele Unite. In engleză, libertarian (format din liberty, după modelul lui unitarian) are două inţelesuri: 1. adept al doctrinei liberului arbitru, opusă determinismului (atestat in 1789) şi 2. adept al maximizării drepturilor individuale şi minimizării puterilor statului (sens care datează din 1878). Partidul Libertarian s-a născut in Colorado, in 1971. La noi, insă, "Desigur, '89 a deschis piaţa ideilor. Insă, abia dupa 2000 cred că putem vorbi de o difuzie puternică a ideilor libertariene şi clasic liberale" ("22", suplim. Libertarienii, 20 X 06). Asta, in timp ce, prin alte curţi, "Gordon Brown dă cu capitalismul libertarian de pământ: Progresismul va invinge, era laissez faire a luat sfârşit" (Z.fin. 18 III 09).
Tare ne temem că pro-libertarienii noştri se sacrifică pentru o cauză pierdută: fata pentru care merg in peţit va rămâne nemăritată. Cum să convingi un partid să adopte o doctrină adusă la "vedere" in frumuseţea ei feciorelnică şi lăudându-i zestrea ("La nivel normativ, libertarianismul inseamnă o reintoarcere la originile liberalismului clasic, iar la nivel explicativ şi acţional, o reactualizare a acestora astfel incât ele să răspundă adecvat şi credibil provocărilor ridicate, intre timp, de epoca modernă. s...t Libertarianismul aduce suflul de innoire ideologică in care liberalii se pot regăsi pe de-a intregul satisfăcuţi", "22", suplim. Libertarienii, 20 X 06), iar când s-a mai dezgheţat atmosfera şi s-au mai dezlegat limbile, pe la păhărelul de vişinată, să te ia gura pe dinainte: "Libertarianismul este expresia unei filosofii radicale a libertăţii individuale. Ţelul ultim este abolirea statului, adică o ordine socială bazată esenţialmente pe interacţii voluntare. Ţelul intermediar este instituirea statului minimal", "22" 20 X 06)? Ptiu, drace! Ăsta-i anarhism in travesti!
Exemplificări şi datări pentru sensurile şi cuvintele noi din acest articol veţi găsi in ediţia a treia a DCR (Dicţionarul de Cuvinte Recente), aflat in pregătire la Editura Logos.

ALEXANDRU CIOLAN (n. 1952, Bucureşti). Filolog (absolvent de spaniolă-romană al Universităţii Bucureşti). Profesor navetist (Alexandria, Teleorman, 1977-78), corector, apoi redactor-traducător la revista "Lumea" (1978-83), redactor la Editura Politică şi ulterior la Editura Humanitas (1983-1991), editor şi administrator al Editurii Logos (din 1992). Traducător şi publicist. Zona de interes principală: lexicologia, lexicografia. Preferinţe muzicale: Buena Vista Social Club, Elis Regina, Chavela Vargas, Liviu Vasilică, Maria Lătăreţu, Făramiţă Lambru, Dire Straits. Pasiuni: gătitul şi conservele de casă. Dorinţe: să aibă nepoţi.