GENEALOGII/ Alţi Cantemireşti

Autor: Mihai Sorin Radulescu 28.04.2010
După nădăjduita publicare a acestui mic articol pe Internet, se vor supăra poate unii urmaşi ai boierilor cu numele de Cantemir, nelegaţi genealogic de dinastia ce s-a format la cumpăna veacurilor XVII-XVIII. Tot moldoveni, precum Constantin Vodă Cantemir şi urmaşii săi, dar originari din alte locuri decât aceştia, i-am numit "Alţi Cantemireşti" nu pentru a-i diminua - deşi cu adevărat nu ocupaseră funcţii şi ranguri prea insemnate -, ci pentru că aceasta e expresia consacrată in genealogii.
Deşi nu era istoric in sensul profesionist al termenului, paharnicul Constandin Sion, martor contemporan de valoare inestimabilă - cu toate reproşurile care i s-ar putea aduce - făcea diferenţa, incă de la jumătatea secolului al XIX-lea, intre Cantemireştii principelui cărturar şi alţi purtători ai numelui, dintre care unii pretindeau a fi fost rudă cu acesta.
In Arhondologia Moldovei, paharnicul işi amintea: "Am mai văzut un Cantimiresc cu numile Grigoraş şi lăcuinţă in satul Ivinceştii de la ţinutul Putnei, om sarac, răzăş de acolo, avè douî pământuri de moşie, şi din documentele ce mi-au arătat m-am incredinţat că este drept Cantemir; am mai cunoscut şi la ţinutul Tutovei un Cantemir, privighitor la ocolul Pereschivului, dar nu ştiu cu incredinţare de este adevarat acela ori nu; pe acesta l-au râdicat la rangul de… (text lipsă in original) Mihai vodă Sturza. Să mai titluiesc şi alţii cu această familie, dar nu cred să fie adevăraţi" (ediţia 1973, p. 110).
"Adevăraţi", in sensul existenţei lor, au fost ei cu certitudine, dar nu şi din neamul răzeşilor fălcieni, din care proveneau Dimitrie Cantemir şi ai săi, care şi-au susţinut - ca şi Sioneştii de altfel - descendenţa din hanii tătari. Datorită asemănării numelui, Cantemireştii il doreau strămoş chiar pe Timur Lenk - Tamerlan, ceea ce constituie fireşte o pură fantezie.
Numele a continuat in lumea mondenă şi diplomatică românească prin Dinu Cantemir, diplomat la Ministerul de Externe de dinaintea regimului comunist, incetat din viaţă in 1976 in Spania. Era fiul unui locotenent Cantemir şi al lui Alice născută Krupenski, din ramura serdarului Grigore Krupenski de la Poloboc. Pe linie feminină descindea - potrivit albumului genealogic al lui Octav-George Lecca, Genealogia a 100 de case din Ţara Românească şi Moldova (1911) - din familiile boiereşti moldoveneşti Bossi, Catargi şi Sturdza (ramura de la Miclăuşeni), ceea ce face ca neapartenenţa la familia lui Dimitrie Cantemir să fie pusă in epocă intre paranteze.
Un alt Cantemir din perioada interbelică a fost Ion Cantemir, nepot de soră al locotenent-colonelului Alexandru Rioşanu, subsecretar de Stat la Interne in vremea guvernării legionaro-antonesciene (noiembrie 1940 - februarie 1941) şi ulterior guvernator al Bucovinei (iunie-august 1941). Şi in cazul acestor Cantemireşti, inrudirea cu o serie de familii aristocratice, de data aceasta munteneşti - pe linia Rioşenilor, bunica sa era născută Porumbaru, iar străbunica, din neamul Isvoranilor - a trecut pe plan secundar chestiunea genealogică a Cantemireştilor.
Ion Cantemir - incetat din viaţă la Paris - a fost căsătorit cu Ibi Golfineanu, fosta soţie a aviatorului Ionel Ghica, nepot de fiu al scriitorului şi omului politic Ion Ghica. Din căsătoria domnişoarei Golfineanu, dintr-o altădată cunoscută familie boierească din Oltenia, s-a născut o fiică, Irina, despre care ne mândrim să spunem că a fost iubita lui... Errol Flynn!
Ar fi o contrazicere dacă ne-am pune totuşi intrebarea: şi, in fond, dacă aceşti Cantemireşti nu erau rude cu principele cărturar, era oare "vina" lor ? La urma urmei, ce dacă nu erau din aceeaşi familie?

MIHAI SORIN RADULESCU - n. 1966, Bucureşti. Profesor universitar doctor la Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti. Specialist in istorie socială românească şi genealogii. Volume publicate: "Elita liberală românească, 1860-1900", Ed. All, 1998, "Genealogii", Ed. Albatros, 1999, "Genealogia românească", Editura Istros, 2000, "Memorie si stramosi" (2002) si "Cu gandul la lumea de altadata" (2005).