Războiul impozitului pe dobânzile la depozite

Autor: Liviu Chiru 06.07.2010

Ministerul Finanţelor are o interpretare diferită faţă de bancheri despre cum ar trebui calculat impozitul pe dobânzi în funcţie de data scadenţei. Cei care au depozite bancare în derulare şi au ales să în caseze dobânda la sca denţă vor avea surpriza să constate că băncile le reţin impozitul de 16% pentru întreaga sumă câştigată şi nu doar pentru cea aferentă perioadei scurse după 1 iulie, pentru că Ministerul Finanţelor aşa le cere.

Depozitele pentru perioade mai lungi, cum sunt cele pe un an, pot fi constituite fie cu plata lunară a dobânzii, fie cu plata într-o singură tranşă, la scadenţă. Dacă de po nentul a ales să încaseze lunar dobânda, el va plăti impozit doar pentru câştigurile încasate în cont după 1 iulie. În schimb, dacă a ales să încaseze întreaga dobândă la maturarea depozitului, iar aceasta este după 1 iulie, va plăti impozit la întreaga sumă.

"Prin sintagma «dobândă realizată» se în ţelege dobânda înregistrată în contul de de pozit al titularului. (...) Faţă de cele pre zentate anterior, în cazul unui depozit la termen constituit pe 10 ianuarie 2010 cu sca denţa la 10 iulie 2010, dobânda afe rentă acestui depozit care se înregistrează în contul curent sau în contul de depozit înce pând cu data de 1 iulie 2010 este impozabilă", potrivit unei scrisori sem nate de Sebastian Vlădescu, ministrul finan ţelor, şi adresată lui Radu Gheţea, în cali tatea de preşedinte al Asociaţiei Române a Băncilor (ARB). Scrisoarea a ajuns ieri la ARB. Bancherii contestă această interpretare a Finanţelor.

"Interpretarea noastră este că impo zi tul ar fi trebuit aplicat pro-rata, adică doar aferent părţii din câştigul din dobândă realizat după 1 iulie. Moda litatea de calcul utilizată de bănci pentru dobânda da to rată clienţilor este cea zilnică, doar scadenţa dobânzii fiind la împlinirea ter me nului depozitului. Cu alte cuvinte, cli entul final al cărui câştig se impozitează realizează zilnic un venit din dobânzi, deci ve nitul realizat înainte de 1 iulie nu ar fi tre buit impozitat", spune Corina Vasile, di rectorul de comu nicare al Raiffeisen Bank.

Cel mai mult au de pierdut clienţii care au constituit depozite pe perioade mai lungi (de nouă luni, un an) şi care ajung la scadenţă acum.

Practic, deşi cea mai mare parte a do bânzii este aferentă unei perioade în care impozitul nu se percepea, acum în tre gul câştig va fi taxat.

Impozitarea veniturilor din dobânzi a fost suspendată prin pachetul de măsuri anticriză anunţat de Guvernul Tăriceanu în toamna anului 2008. Măsura, valabilă pentru anul 2009, fusese iniţial prelungită şi în 2010. Populaţia are depozite la bănci de 101 miliarde de lei (echivalentul a circa 24 mld. euro). Majoritatea depozitelor sunt constituite cu scadenţe scurte, de până la trei luni, chiar dacă economiile sunt păstrate la bancă pentru perioade îndelungate. "Nu cred că impozitarea veniturilor din dobânzi îi va descuraja pe români, nu mă aştept să nu mai vină clienţi, pentru că impozitarea dobânzilor a mai avut loc în România. Sper că în curând se va renunţa", a comentat ieri Radu Gheţea, preşedintele ARB şi al CEC Bank. El a precizat că are "promisiunea" de la Ministerul Finanţelor că normele de aplicare vor fi publicate în cursul acestei săptămâni.Băncile au avut discuţii informale cu Ministerul Finanţelor la nivelul ARB pentru a cere lămuriri cu privire la modul de aplicare a noilor prevederi ale Codului fiscal, unele precizări fiind formulate deja de reprezentanţii ministerului, iar răspunsul trimis ieri clarifică lucrurile. Majoritatea băncilor au aplicat încă de la 1 iulie impozitul aşa cum dorea ministerul, însă Raiffeisen Bank, una din băncile de top, anunţase luni că suspendă reţinerea impozitului până la publicarea normelor de aplicare pentru modificările aduse Codului fiscal. "Din păcate, interpretarea Ministerului Finanţelor exprimată astăzi prin scrisoare de răspuns transmisă ARB este nefavorabilă clienţilor noştri. Raiffeisen Bank va proceda în consecinţă, respectiv va reţine impozitul de 16% aferent câştigului total din dobânzi, în măsura în care acesta este virat, potrivit contractului, în contul titularului la scadenţa depozitului şi dacă aceasta este după data de 1 iulie", mai spune Corina Vasile. Consultantul fiscal Emilian Duca, partener la BDO Tax, spune că interpretarea Finanţelor dă naştere la discriminări. "Din punct de vedere moral apare o discriminare între persoanele fizice care au ales să încaseze dobânda la scadenţa depozitelor - impozitate acum cu 16% - faţă de cei încasează lunar dobânda - neimpozitaţi pentru dobânzile încasate înainte de 1 iulie", spune Duca. El consideră că formularea Guvernului nu lăsa oricum loc de interpretări, dar subliniază că acest tratament îi loveşte tocmai pe cei care au ales să economisească pe termen lung.

Ce spune Ministerul Finantelor

Prin sintagma "dobândă realizată" se înţelege dobânda înregistrată în contul de depozit al titularului. (...) Faţă de cele prezentate anterior, în cazul unui depozit la termen constituit pe 10 ianuarie 2010 cu scadenţa la 10 iulie 2010, dobânda aferentă acestui depozit care se înregistrează în contul curent sau în contul de depozit începând cu data de 1 iulie este impozabilă.

Ce spun bancherii

Interpretarea noastră este că impozitul ar fi trebuit aplicat pro-rata, adică doar aferent părţii din câştigul din dobândă realizat după 1 iulie. Modalitatea de calcul utilizată de bănci pentru dobânda datorată clienţilor este

cea zilnică, doar scadenţa dobânzii fiind la împlinirea termenului depozitului.

Cu cât diferă impozitul

Depozit de 10.000 de lei pe un an, rata dobânzii de 6,25% pe an, scadenţa pe 15 iulie, dobânda se plăteşte la scadenţă.