Resetarea dobânzilor la creditele vechi aprinde războaie

Autor: Liviu Chiru 11.08.2010

Zeci de clienţi care au în derulare credite au intrat în conflict cu băncile lor, considerând că le sunt impuse marje prea mari faţă de indicatorii de referinţă de pe pieţele monetare - Euribor pentru euro sau Robor pentru lei. Miza este obţinerea unei reduceri a ratei lunare cu până la 50%.

Practic, clienţii consideră că nu pot să beneficieze de nivelul scăzut al indicatorului Euribor (aflat în prezent la niveluri minime istorice, apropiate de 1% pe an) şi să aibă rate mai mici de plată, deoarece băncile le impun marje ridicate. "Am contractat un credit de nevoi personale garantat cu ipotecă în euro pe 25 de ani în iunie 2008. Suma a fost de 20.000 de euro. Primul an am avut dobândă fixă promoţională de 7,4%, iar din al doilea am avut dobânda de referinţă internă a BCR plus 1,5 puncte. Practic, în momentul semnării contractului BCR avea marja 2,46% (7,4%, dobânda fixă, minus 4,94%, nivelul Euribor pentru şase luni de atunci - n. red.)", scrie Gheorghe P. într-un e-mail adresat ZF.

El noteaz că în 2009 dobânda a urcat la 10,4% (calculată în funcţie de dobânda internă a BCR şi marja stabilită), astfel că banca avea o marjă peste nivelul Euribor, care coborâse atunci sub 1%, de peste 9%. Rata lunară de plată în primul an era de 168 de euro, dar a urcat din anul al doilea la 208 euro.
Aplicarea marjei de 2,4% peste Euribor ar con­duce acum la o do­bân­dă de 3,5% pe an, iar rata lunară ar fi de circa 120 de euro, adică o economie lunară de 88 de euro.
Tensiunile au început odată cu aplicarea unei or­donanţe de guvern din iunie care regle­men­tează condiţiile de acor­dare a creditelor pentru con­sumatori şi care obli­gă băncile să ofere fie dobânzi fixe, fie le­gate de un indicator independent, in­clusiv pentru clienţii cu împrumuturi în derulare.
Bancherii spun însă că ordonanţa vizează doar transparentizarea costu­ri­lor pentru credite, nu şi modificarea costurilor. Termenul pentru trecerea la noua formulă de exprimare a dobânzii expiră în septembrie, bancherii având de re­vizuit aproape opt milioane de contracte.
Clienţii nemulţumiţi au creat blo­guri şi portaluri pe internet care au zeci de utilizatori, printre băncile cele mai vizate în aceste discuţii fiind BCR, dar şi Volksbank.
"Am şi eu un credit de nevoi perso­nale cu garanţie imobiliară luat în martie 2008. Am dobândă 8,9% plus 1,5 puncte procentuale, adică 10,4%. Am primit şi eu acea «ofertă» din partea băncii... primii cinci ani dobândă fixă 9,9%, asigurarea gratuită pe toată durata contractului, iar pentru următorii ani dobânda Euribor plus 7,5%. Nu sunt de acord cu aşa ceva", scrie o clientă a BCR din Botoşani în sec­ţiunea de comentarii a portalului fi­nanciar www.conso.ro, unde s-au strâns 160 de postări la adresa băncii.
Ionuţ Stanimir, şeful Departa­men­tului de Comunicare Externă la BCR, spu­ne că urmăreşte aceste discuţii şi că banca va încerca să intre în dialog cu clienţii.
"Legea (Ordonanţa de Guvern care reglementează creditele pentru con­sumatori, n. red.) este menită să transpa­rentizeze costurile unui împru­mut, nu să le micşoreze. Am primit răs­punsuri de la clienţi: nu ne interesează. O să încercăm să intrăm în dialog cu ei şi mai departe", spune Stanimir. Ban­cherii interpretează textul Ordonanţei în sensul că nu sunt obligaţi să opereze şi o modificare a costurilor, ci doar exprimarea acestora după formulele prezentate. Spre exemplu, unele bănci au redenumit şi comasat unele comi­sioane astfel încât să se conformeze structurii impuse de lege.
BCR a postat răspunsuri în care prezintă structura costurilor creditelor chiar pe forumurile de discuţii online create de grupurile de clienţi, cum este "creditbcr.ro".
"Aplicarea OUG 50/2010 va aduce un plus de transparenţă, dar aplicarea ordonanţei nu înseamnă automat şi o ieftinire a cre­ditelor, având în ve­dere costurile reale la care se finanţează banca şi pe care aceasta trebuie să şi le acopere astfel în­cât să poată continua acti­vitatea de creditare a per­soa­nelor şi com­paniilor", arată răs­pun­sul pregătit de BCR la una din întrebările pe care le-a selectat de la clienţi.
Unii bancheri spun că şi graba cu care au fost obligaţi să treacă la im­plementarea ordo­nan­ţei privind creditele de retail a condus la astfel de situaţii. Băn­cile trebuie să ajusteze toate con­trac­tele aflate în derulare - aproape opt milioane - până în septembrie.
"Clienţii nu înţeleg ce li se întâmplă şi este normal să apară astfel de reacţii", spune un bancher. Practic, clienţii sunt puşi acum în situaţia de a semna noi contracte de credit, fără să fi avut loc în prealabil o campanie de informare.

Costuri mai mari decât în oferta curentă
În oferta curentă, BCR vinde cre di te de nevoi personale cu garanţii ipo tecare la o dobândă de 7,39% pe an, fixă în primii cinci ani. Ulterior dobân da se calculează în funcţie de Euribor pentru şase luni (cu o valoare de 1,14% pe an în prezent), la care se adaugă o marjă de 6,25 puncte procentuale.

Stanimir consideră că este normal ca oferta pentru clienţii noi să fie dife rită de cea pentru clienţii deja existenţi.

"Creditul nu este acordat acum, doar se face o conversie a preţului. Astăzi clientela este selectată altfel. Cel care vine din trecut vine din altă piaţă", spune Stanimir.

Nivelul relativ ridicat al marjelor propuse în prezent de bancă se poate dovedi periculos în viitor, având în vedere că indicatorul Euribor se află în prezent aproape de minime istorice. Odată cu o eventuală creştere a indicatorului în anii următori, efortul financiar al clienţilor va creşte, astfel că unii ar putea să ajungă în situaţia de a fi supraîndatoraţi.

Stanimir mai spune că banca le-a sugerat clienţilor să îşi refinanţeze creditele, mai ales că ordonanţa de guvern a eliminat comisionul de ram bur sare anticipată, inclusiv pentru împrumuturile aflate în derulare.

Mulţi clienţi au descoperit însă că în condiţiile actuale impuse de bănci, mult mai restrictive ca în trecut, nu se califică pentru un credit suficient de mare sau valoarea garanţiilor lor nu mai este acoperitoare.