PAVAJE:Un business pe plus

Autor: Catalin Lupoaie 27.08.2010

Producătorul de sisteme de dale şi borduri Elis Pavaje din Alba-Iulia, deţinut de familia Goţa, a ajuns la investiţii totale de 15 mil. euro în dezvoltarea businessului în ultimii 19 ani şi are în plan extinderea unităţilor de producţie dacă piaţa o va cere. Compania şi-a extins anul acesta portofoliul de produse care i-a permis să fie pe plus în primele şase luni.
Unul dintre puţinele sectoare ale construcţiilor care vor reveni pe plus anul acesta este cel al pavajelor şi dalelor din beton, datoritâ majorârii vănzârilor de produse industriale, pe fondul creşterii investiţiilor realizate cu fonduri europene în infrastructurâ.

"Analiza fâcutâ pe primul semestru al anului a arâtat câ volumele cele mai mari s-au înregistrat pe produsele industriale: pavaje industriale, borduri şi rigole. Avănd în vedere câ investiţiile anul acesta sunt în mare parte pe proiectele de infrastructurâ, pe lucrârile publice cu fonduri europene sau guvernamentale, pe lucrâri industriale private (deschideri de noi lanţuri de magazine) era de aşteptat ca aceste produse sâ fie mai bine văndute", spune Emil Elisiu Goţa, directorul general al Elis Pavaje.
În acest context, dar şi datoritâ extinderii portofoliului de produse noi, compania şi-a bugetat o creştere de 10-15% a businessului în 2010 faţâ de anul precedent, pănâ la 66-70 de milioane de lei (15,7-16,6 mil milioane de euro).
Majorarea cifrei de afaceri s-a resimţit şi în primul semestru, cănd vănzârile companiei au crescut cu 10% în comparaţie cu aceeaşi perioadâ a anului trecut. "Creşterea se datoreazâ atăt produselor noi introduse în acest an pe piaţâ - dale de terasâ, noi modele de rigole şi blocheţi, căt şi creşterii propriu-zise a pieţei de profil faţâ de anul 2009", explicâ Goţa.

Cât cost pavarea unei curŢi. Vănzârile com­paniei sunt îndreptate în primul rănd câtre dezvoltatorii imobiliari şi antreprenori cu proiecte industriale şi de infrastructurâ, care genereazâ 70% din vănzâri, restul de 30% fiind îndreptat câtre persoane fizice.
Costul mediu pentru amenajarea unei curţi interioare se ridicâ la circa 100 lei/mp (2,3 euro/mp), preţ care include atăt produsele folosite, căt şi manopera - pregâtirea terenului şi montarea propriu-zisâ a pavelelor şi dupâ caz, a bordurilor. Preţul poate varia însâ în funcţie de modelele de pavele alese şi culori.
Cele mai văndute culori în primul semestru au fost gri şi roşu, aceastâ tendinţâ fiind explicatâ prin preţul mai accesibil al acestor culori faţâ de restul paletei. "O altâ explicaţie pentru preferinţa consumatorilor pentru culoarea gri poate fi şi avantajul pe care aceasta o oferâ, fiind una neutrâ, de a se asorta mai uşor cu restul elementelor - culoarea faţadei, culoarea învelitorii etc".

InvestiŢii de 15 mil. euro. Elis Pavaje, companie înfiinţatâ în 1991, a investit pănâ în prezent în dezvoltarea activitâţii circa 15 milioane de euro, sumâ
care cuprinde achiziţia de utilaje de producţie, hale, terenuri, sedii de birouri, flotâ de maşini şi utilaje de montaj. Compania este unul dintre puţinii producâtori de pe piaţâ care asigurâ şi servicii de montaj, avănd o echipâ de 150 de oameni angajaţi doar pentru acest lucru, din totalul de 350 de salariaţi ai Elis Pavaje.
Compania are o capacitate de producţie de 8.000 mp/zi în cele douâ unitâţi de producţie din Petreşti (Alba) şi Stoeneşti (Prahova). Compania produce de la pavaje rezidenţiale, dale pentru terase, pavaje industriale şi borduri pănâ la rigole, bolţari, jardiniere şi blocheţi. Elis Pavaje a pâtruns anul acesta şi pe segmentul de blocheţi ((blocuri modulare pentru ziduri de sprijin din pâmănt armat) şi ia în calcul ca în urmâtorii ani sâ investeascâ în extinderea producţiei. "Nu este exclusâ o investiţie în majorarea producţiei pe termen mediu dacâ piaţa o cere. Aceastâ decizie însâ va fi luatâ la momentul respectiv", afirmâ Goţa.

Extindere pe blocheŢi. Compania şi-a bugetat vănzâri de 1 milion de euro în 2010 din vănzarea de blocheţi, echivalentul a 6% din business, dupâ ce a investit circa 200.000 de euro în prima capacitate de producţie de acest gen de pe piaţa localâ.
Investiţia include achiziţia licenţei pentru blocheţi de la compania americanâ Keystone şi achiziţia unui utilaj automat de splitare (despicare controlatâ) a blocheţilor la fabrica existentâ din localitatea Petreşti (judeţul Alba).
"Am ales sâ intrâm pe producţia de blocheţi în momentul în care am identificat o necesitate realâ pentru acest tip de produse, folosit în special pentru proiectele de infrastructurâ".
Principalii competitori ai companiei sunt Semmelrock, care face parte din grupul austriac Wienerberger, Elpreco Craiova (parte a grupului irlandez CRH) sau Symmetrica din Suceava.