Blue Air a rămas fără cinci avioane, dar vrea să facă aeroport de 200 mil. €

Autor: Diana Tudor Stoica 19.09.2010

Gheorghe Răcaru, directorul de strategie şi dezvoltare al grupului de fir­me care include companiile Blue Air şi Romstrade, susţine că grupul va începe anul viitor investiţii de 200 de mi­lioa­ne de euro în construcţia unui aero­port în localitatea Adunaţii-Copă­ceni din apropierea Capitalei.
"Am achiziţionat 200 de hectare şi avem aproape toate avizele necesare pen­tru a demara construcţia aeropor­tului, care ar putea începe cel mai devre­me în primăvara anului viitor. Va dura doi ani pentru a deveni operaţional, in­ves­tiţia totală urmând a se ridica la aproximativ 200 de milioane de euro", a declarat Răcaru.

El a adăugat că aeroportul va fi ope­rat de Infra Group, companie înfiinţată anul acesta în judeţul Giurgiu, deţinută în proporţie de 75% de Romstrade şi de 25% de Blue Air. Acţionarul majoritar al celor două companii este Nelu Ior­da­che, unul dintre antreprenorii români care au câştigat contracte de zeci de mi­lioa­ne de euro pentru construcţia de drumuri.
Ridicarea unui aeroport în partea de sud a Capitalei este o idee vehiculată de mai mulţi ani, în special de Ministerul Transporturilor. Fostul ministru, Lu­do­vic Orban, intenţiona să con­stru­ias­că un nou aeroport în localitatea Adu­naţii-Co­pă­ceni, în perioada 2007-2008, pentru a muta cursele companiilor ae­rie­ne low-cost de pe aeroportul Bănea­sa, ca ur­ma­re a creşterii cu 40% a trafi­cu­lui ae­rian înregistrată în acea perioa­dă. Ideea nu a fost însă pusă în aplicare.
Răcaru, care deţine un pachet mi­no­ritar în cadrul operatorului aerian Blue Air, nu a precizat de unde va fi atrasă finan­ţarea pentru acest aeroport. El a spus însă că anul viitor va fi dat în folo­sin­ţă un hotel de 60 de camere în apro­pierea terenului unde va fi situat aero­por­tul, investiţie care se ridică la circa patru milioane de euro.

La Blue Air, restructurarea a fost "dureroasă, dar necesară"

Compania aeriană low-cost Blue Air trece în prezent printr-un amplu pro­ces de reducere a costurilor, care a de­terminat atât reducerea numărului de aero­nave, în special după ce compania low-cost a încetat să mai opereze curse interne, cât şi disponibilizări.
"Suntem în faza finală în ceea ce pri­veşte restructurarea Blue Air, o ope­raţiune dureroasă, dar necesară. Am re­tur­nat cinci din 11 aeronave, din cauza su­melor ridicate plătite pentru în­chi­riere. Există posibilitatea să mai retur­năm alte două aeronave, dar şi să mai luăm altele în leasing", a mai spus Ră­caru, completând că procesul de restruc­turare va fi finalizat până în luna noiem­brie a acestui an.
De asemenea, din cei 780 de an­ga­jaţi, respectiv 107 piloţi şi 153 de înso­ţitori de bord, potrivit celor mai recente da­te, Blue Air va mai avea la finalul aces­tor restructurări aproximativ 500 de angajaţi.
"Aproximativ 200 de persoane re­pre­zintă departamentul de handling (n.red. - servicii la sol pentru aeronave, con­trolul bagajelor etc.), care a fost trans­ferat pe Infra Group pentru a pu­tea controla mai bine costurile."
Răcaru susţine că Blue Air va avea din 2013 cinci aeronave în proprietate, în urma unui contract încheiat cu Boeing a cărui valoare nu a dezvăluit-o. "Cifra de afaceri a Blue Air nu va fi mai mică anul acesta decât cea pe care am avut-o în 2009, de 150 mil. eu­ro", a afirmat Răcaru. Iniţial, repre­zen­tanţii Blue Air estimaseră pentru anul acesta o cifră de afaceri de 180 mil. euro.
Blue Air, care a trans­portat 1,7 mi­lioa­ne de pasageri în 2009, are ca prin­cipali competitori compania low-cost Wizz Air şi compania de stat Tarom.