Mausoleul Comana (II). Exhumări şi relocări/ de Cătălin Fudulu

Autor: Catalin Fudulu 21.10.2010

Vizita colonelului Makarovici la Cimitirul Eroilor de la Comana s-a soldat cu o serie de măsuri administrative.
Astfel, din cauza deteriorării crucilor din lemn, acestea aveau să fie înlocuite cu altele trimise de la Bucureşti de Societatea Mormintele Eroilor, montarea însemnelor de căpătâi urmând a se face prin munca benevolă a locuitorilor din Comana.

Zidul deteriorat al Mânăstirii Comana avea să fie refăcut cu cărămizile găsite în teren, zidarii urmând a fi recrutaţi din comună. Se subînţelege că zidul de incintă era deteriorat pe alocuri…
Din cauza lipsei fondurilor de întreţinere a cimitirului, osemintele eroilor au fost exhumate şi depuse într-o criptă-osuar din interiorul unui paraclis, amenajat în anul 1926. În interiorul criptei au fost depuse şi osemintele militarilor aduse din cimitirele de pe raza ex-judeţului Vlaşca, desfiinţate din aceleaşi motive. Însă problemele nu s-au oprit odată cu amenajarea criptei…
Localnicii au menţionat că nu toate osemintele eroilor au fost exhumate pentru a fi centralizate în cripta-osuar. Acest aspect a fost confirmat, la 26 iunie 1933, de maiorul Fotescu, care a anchetat în comuna Comana modul în care a fost amenajat mormântul preotului G. Militaru. La sesizarea familiei eroului mr. Ion Botez Diculescu, că pe locul mormântului acestui a fost amenajat cavoul preotului G. Militaru, maiorul a procedat la cercetarea cavoului, un muncitor italian identificând un sac cu oseminte în interiorul cavoului. Familia maiorului Diculescu a confirmat că osemintele aparţineau maiorului Diculescu, acestea fiind depuse într-un sicriu şi instalate provizoriu, după o slujbă religioasă, în cripta eroilor, până la realizarea plăcii cu inscripţie. Cu acest prilej au fost identificate în acelaşi loc osemintele a cinci eroi necunoscuţi, care au fost depuse provizoriu în cripta-osuar.

Directorul şcolii din Comana a solicitat Societăţii Cultului Eroilor, la 6 mai 1931, să aloce fonduri pentru tencuirea zidului paraclisului şi finalizarea acoperişului, motivând că aspectul locului de înhumare îi determina pe vizitatorii "care în număr foarte mare vizitează împrejurimile şi localul M-rei Comana" să rămână cu o impresie neplăcută.
În condiţiile în care Mânăstirea Comana a fost declarată monument istoric, iar cripta-osuar a fost amenajată în incinta acesteia, Societatea Cultul Eroilor a solicitat Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice să avizeze planurile privind lucrările de completare necesare pentru a se monta o uşă şi de a se realiza frontalul acoperişului "pentru a se face scurgerea". Din păcate, abia peste 12 ani avea să se pună în practică problema reparării mausoleului…

CĂTĂLIN PETRUŢ FUDULU (n. 15.09.1973). Doctor în istorie al Universităţii din Bucureşti (2006). A colaborat sau colaborează la revistele Angvustia, Acta Moldaviae Meridionalis, Document, Magazin Istoric, Historia (redactor în perioada 2002-2004), Dosarele Historia (redactor-şef în perioada 2002-2004), Dosarele Istoriei, Monumentul, Sangidava şi Valahica, Ziarul de Duminică, însumând peste 250 de articole, publicate în periodice şi volume colective, şi peste 20 de comunicări la sesiuni de comunicări ştiinţifice.