Fondul de Garantare va putea să împrumute bani de la Trezorerie pentru a despăgubi deponenţii

Autor: Ciprian Botea 16.02.2011

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB) va putea să împrumute bani de la Trezoreria statului, ca sursă alternativă de finanţare, pentru a despăgubi deponenţii în cazul intrării în incapacitate de plată a unei bănci locale. Aceste împrumuturi pot fi accesate în eventualitatea în care FGDB nu ar avea suficiente rezerve pentru a acoperi plata compensaţiilor, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă privind modificarea statutului instituţiei. Trezoreria va acorda împrumutul din veniturile obţinute prin privatizarea companiilor de stat. Totodată, statutul Fondului de Garantare va fi modificat pentru a permite utilizarea resurselor administrate de instituţie în scopul facilitării măsurilor de restructurare autorizate de BNR în cazul băncilor aflate sub administrare specială, respectiv pentru transferul de depozite în cazul în care o asftel de operaţiune ar implica costuri mai mici decât plata directă a compensaţiilor. Modificările legislative trebuie implementate înainte de 15 martie, potrivit angajamentelor asumate de România în faţa Fondului Monetar Internaţional (FMI).