Firmele mai depun declaraţii pe hârtie la Fisc doar până în iunie. Din iulie, pe internet

Autori: Adelina Mihai , Marius Radu - Mediafax 08.05.2011

Firmele mai pot depune declaraţii în for­mat fizic la administraţiile fiscale numai în lunile mai şi iunie, întrucât începând cu lu­na iulie toate firmele, inclusiv cele mici, sunt obligate să depună online declaraţiile lunare privind contribuţiile sociale, impozitul pe venit şi TVA. În acest context, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat că va desfiinţa până în luna sep­tem­brie circa 150 de administraţii financiare, adi­că peste o treime, pentru că nu sunt eficiente.

"Din moment ce toate declaraţiile se vor depune online obligatoriu din luna iulie, desfiinţarea unor administraţii fiscale nu va schimba mare lucru. În mod normal, pro­ble­me ar putea exista în mediul rural sau în ora­şele mici, unde accesul la internet este poate mai restrâns, însă am înţeles că majoritatea agenţiilor desfiinţate vor proveni din acele zone", a spus Karina Nicolau, managing part­ner în cadrul firmei de audit şi con­ta­bilitate KG Audit&Accounting.
Procesul de restructurare va începe în pe­rioada următoare şi va viza în special ad­mi­nistraţiile comunale şi orăşăneşti, care au o pondere redusă în veniturile colectate de Fisc la bugetul de stat.

"O mare parte din angajaţi vor fi relocaţi pe domenii cu un deficit de personal, în zone precum controlul fiscal sau activitatea de ad­ministrare a marilor contribuabili, unde gra­dul de colectare este mult mai mare", a spus Sorin Blejnar, preşedintele ANAF.

Începând cu luna iulie, fiecare contri­bua­bil va fi nevoit să-şi ia certificat pentru a pu­tea depune online declaraţia unică pri­vind contribuţiile sociale şi impozitul pe venit (112) şi declaraţia privind TVA. De­cla­raţiile se depun pe site-ul e-guvernare.ro.

O eficientizare şi o optimizare e bine ve­nită, iar pentru mine depunerea online a declaraţiilor este mult mai facilă. Începând cu această lună, şi noi vom depune online toate declaraţiile", a spus Dragoş Popescu, pro­prietarul firmei de consultanţă pentru do­ta­rea hotelurilor Concept Hotels, cu afaceri de 700.000 de euro anul trecut şi care are 17 salariaţi.

Totuşi, cele mai recente date arată că un număr de 181.674 de companii, repre­zen­tând 40% din total, au depus până pe 21 fe­brua­rie declaraţia unică privind plata con­tri­buţiilor şi a impozitului pe venit, însă doar 16% au transmis formularul prin internet. Depu­nerea on­line presupune achiziţionarea unui certi­fi­cat digital calificat de semnătură elec­tronică emis de furnizorii autorizaţi (CertSign, DigiSign sau TransSped) şi înre­gistrarea acestuia la organele fiscale. Certifi­ca­tul digital este o "carte de identitate" vir­tuală - cu o vala­bilitate de un an - care per­mite autenti­fica­rea unui document elec­tro­nic. Un certi­fi­cat digital costă circa 50 de euro, însă există şi posibilitatea depunerii mai multor declaraţii cu un singur certificat fis­cal dacă acest lucru este asumat în faţa orga­nelor fiscale. Cea mai mare parte din declaraţiile primite, respectiv 80% din total, repre­zintă documentele depuse de firme cu până la 10 angajaţi.

Compania care a depus declaraţia unică pentru cei mai mulţi salariaţi este CFR Călă­tori, respectiv pentru 14.000 de angajaţi, opera­ţiunea fiind realizată prin internet.