O carte despre forţa creatoare a intuiţiilor lente/ de Stelian Ţurlea

Autor: Stelian Turlea 12.05.2011

Steven Johnson

De unde vin ideile bune?

Istoria naturală a inovaţiei

Editura Publica

Traducere din engleză de Dan Crăciun

O carte despre forţa creatorare a intuiţiilor lente - spune chiar autorul ei, fondator al unor site-uri extrem de influente în comunitatea online. O carte despre spaţiul inovaţiei. Oraşul şi webul, spune din nou autorul, au fost astfel de motoare ale inovaţiei, deoarece, din motive istorice complicate, ambele sunt medii foarte potrivite pentru crearea, difuzarea şi adoptarea ideilor bune. Teza acestei cărţi este că o serie de proprietăţi şi modele comune se repetă în mediile neobişnuit de fertile. Autorul le distilează în şapte modele, fiecare fiind tratat în câte un capitol - adiacentul posibil, reţelele lichide, intuiţia lentă, serendipitatea, eroarea, exaptarea, platformele.

Cu toţii recunoaştem o idee bună atunci când ne iese în cale. Ecuaţiile cubice, tiparniţa, creionul, bateria, Google - toate acestea sunt idei măreţe. Însă de unde vin ele? Ce fel de medii le fac mai probabilă apariţia? Ce aprinde scânteia strălucirii lor? Cum generăm ideile fundamentale care ne propulsează cariera, viaţa, societatea, cultura? În De unde vin ideile bune ?, Steven Johnson îşi pune aceste întrebări, iar răspunsurile pe care le descoperă sunt revelatoare şi convingătoare. Într-un stil contagios, cultural omnivor, Johnson îşi foloseşte abilităţile cognitive în varii domenii, de la neurobiologie sau urbanism până la cultura internetului, sfârşind prin a identifica şapte modele-cheie, care se află în spatele inovaţiei autentice. Plecând de la mult lăudatele sale naraţiuni despre inovatori, The Ghost Map şi The Invention of Air, ambele cărţi bucurându-se de un mare succes la public, Johnson examinează modul în care inovaţia poate fi accelerată în anumite împrejurări şi în ce fel mediile fizice pot să afecteze şi să stimuleze ideile măreţe. De la Darwin şi canapeaua lui Freud până la sediile companiilor Google şi Apple, Johnson cercetează focarele de inovaţie din timpurile moderne şi extrage abordări aplicabile şi trăsături comune ce par să se ivească în momentele de maximă originalitate.

"Johnson este un adevărat erudit. Este înviorător să urmăreşti traseele imprevizibile ale gândirii sale. Pentru a ne explica de ce unele idei îşi fac apariţia pe lume, Steven face apel la mai multe discipline: chimie, istorie socială, geografie, şi chiar ştiinţa ecosistemelor." - Los Angeles Times

"Sclipitor... Johnson este un reprezentant al epocii post-categoriale... Abordarea din perspectiva zoomului larg conferă cărţii lui Johnson forţă, şi o transformă într-un instrument de înţelegere a poziţiei în care ne aflăm astăzi." The New York Times Book Review

"Un scriitor contagios de incitant... Steven Johnson este unul dintre cele mai rare produse ce pot fi găsite printre intelectualii de notorietate din secolul XXI. Este de o inteligenţă iscoditoare, flexibilă, dornică să examineze argumente contradictorii, să exploreze noi teritorii şi să sesizeze modele subiacente, pe care nu le întrezărise înainte." Salon.com

Cartea cuprinde şi o anexă, un appendice, spune autorul, de aproape o sută de pagini cu Cronologia inovaţiilor esenţiale, 1400-2000. Un text extrem de concis şi util. Cuprinde - de la tiparniţă, lentilă concavă, rulment cu bile, ceasul portabil, rădăcina pătrată, eterul, maşina de împletit ciorapi, turbina cu abur, telescopul, toaleta cu apă,

·Steven Johnson este autorul mai multor bestselleruri, printre care The Invention of Air (2009), The Ghost Map (2007), Everything Bad is Good for You (2006) sau Mind Wide Open (2005). Este fondatorul unui număr de site-uri extrem de influente în comunitatea online - cel mai recent dintre ele, outside.in - şi scrie pentru Time, Wired, The New York Times şi The Wall Street Journal.