Nu sunt bani pentru a aplica strategia pentru IMM-uri, spune şeful Fondului de Contragarantare

Autor: Cristina Cuncea - Mediafax 26.05.2011

Măsurile din strategia pentru IMM-uri pentru 2009-2013, aflată în discuţie de aproape doi ani, nu vor putea fi aplicate pentru că nu mai este timp pentru a fi bu­ge­tate, a declarat Ioan Hidegcuti, pre­şe­dintele Fondului Român pentru Con­tra­garantare, la seminarul MEDIAFAX Talks about SMEs.

"Este foarte târziu pentru această strategie, ea se referă la perioada 2009-2013, iar doi ani şi jumătate au trecut deja şi nici nu a fost aprobată. Ar trebui să o luăm de la capăt cu totul pentru că oricum nu mai este timp pentru a fi bugetate aceste măsuri. Măsurile, deşi bune, nu pot fi susţinute cu bani", a spus Hidegcuti.
Strategia este în discuţie de aproape doi ani şi are în vedere sprijinirea IMM-urilor, iar printre obiective se numără creşterea numărului de IMM-uri cu 10%, a numărului de salariaţi din sistem cu 10%, avansul investiţiilor cu 15%, a exportului cu 10%. De asemenea, productivitatea va creşte cu 5%, iar creşterea contribuţiei la valoarea adăugată cu 5%.
"Dacă nu vom îndeplini obiectivele, voi fi prima care voi ieşi şi voi spune că strategia nu este bună. Dar vor fi îndeplinite pentru că toate instituţiile sunt la turaţie maximă în vederea atingerii obiectivelor", a declarat Andreea Paul Vass, consilierul pri­mu­lui-ministru Emil Boc.
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri a lansat pe anul trecut strategia guvernamentală pentru dezvol­ta­rea sectorului IMM în 2009-2013, elaborată de consorţiul KPMG şi Finas Consulting. Pro­iectul a fost contestat de reprezentanţii me­diului de afaceri, care au cerut refacerea acestuia.
Revine cererea pentru credite
Cererea pentru credite ar putea reveni în perioada următoare, având în vedere evoluţiile din ultimele luni, printre care re­du­cerea insolvenţelor şi a împrumuturilor ne­performante, a declarat Daniela Nicu­lescu, director al direcţiei IMM a Alpha Bank.
"Avem un optimism conservator în ceea ce priveşte evoluţia în următoarea perioadă de timp, în 2011. Asistăm la o decelerare a vitezei de deteriorare a percepţiei de risc de credit faţă de sectorul IMM, ceea ce este un element încurajator, avem o scădere a numărului de insolvenţe, iar pentru IMM-uri o scădere a ratei de credite neper­for­mante. Sunt perspective conservatoare, dar optimiste a revenirii cererii de credite în perioada următoare", a spus Niculescu.
În opinia sa, printre dificultăţile care în­greunea­ză accesul firmelor la finanţare se nu­mără angajamentul redus al proprie­tarilor, în condiţiile în care doar 23% din firme şi-au majorat capitalul social prin aport propriu al asociaţilor, iar în majo­ritatea cazurilor aceştia optează pentru împrumut asociat.
Iau bani pentru investiţii
Pe de altă parte, numărul firmelor mici şi mijlocii care nu pot rambursa creditele a scăzut în acest an şi se remarcă o creştere a împrumuturilor IMM-urilor pentru in­ves­tiţii în detrimentul celor pentru "subzis­tenţă", potrivit lui Aurel Şaramet, preşe­dintele Fondului Naţional de Garantare a Cre­di­telor pentru IMM-uri.
"În primele cinci luni ale anului faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut rata de credite neperformante garantate de Fond s-a redus cu 38%, ceea ce este foarte mult. Astfel că estimez că dacă anul trecut rata de default a fost de 7-7,2%, în acest an va fi de 4,6-4,8%. Acest lucru arată o încredere a IMM-urilor şi o conştientizare a faptului că este nevoie să-şi schimbe strategia", a spus Şaramet.
Un alt semn de revenire a sectorului IMM-urilor este, potrivit reprezentantului Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), creşterea numărului creditelor pe termen lung, pentru investiţii. "Anul trecut doar 19% din credite erau pe termen lung, pentru finanţarea investiţiilor. În acest an aceste credite reprezintă 29% din total. Este un semnal pozitiv", a mai spus Şaramet.