Acte apărute miercuri, 15 iunie, în Monitorul Oficial nr. 0418

Ziarul Financiar 16.06.2011

Monitorul Oficial nr. 0418 din 15 Iunie 2011
Actul nr. 2 din 03 Iunie 2011
Emitent: Banca Naţională a României
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre

Monitorul Oficial nr. 0418 din 15 Iunie 2011
Actul nr. 3 din 03 Iunie 2011
Emitent: Banca Naţională a României
Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială

Monitorul Oficial nr. 0418 din 15 Iunie 2011
Actul nr. 2117 din 23 Mai 2011
Emitent: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.415/2009 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente şi formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscală la persoane fizice

Monitorul Oficial nr. 0418 din 15 Iunie 2011
Actul nr. - din 04 Mai 2011
Emitent: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Normativ Normativul feroviar "Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurşi pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate" - NF 67-006:2011

Monitorul Oficial nr. 0418 din 15 Iunie 2011
Actul nr. 315 din 04 Mai 2011
Emitent: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
Ordin privind aprobarea Normativului feroviar "Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurşi pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate"

Monitorul Oficial nr. 0418 din 15 Iunie 2011
Actul nr. 1545 din 07 Iunie 2011
Emitent: Ministerul Mediului şi Pădurilor
Ordin pentru aprobarea Normei metodologice privind constituirea şi utilizarea fondului de stimulare a personalului silvic/agenţilor constatatori

Monitorul Oficial nr. 0418 din 15 Iunie 2011
Actul nr. - din 07 Iunie 2011
Emitent: Ministerul Mediului şi Pădurilor
Norme metodologice privind constituirea şi utilizarea fondului de stimulare a personalului silvic/agenţilor constatatori