Acte apărute miercuri, 15 iunie, în Monitorul Oficial nr. 0419

Ziarul Financiar 16.06.2011

Monitorul Oficial nr. 0419 din 15 Iunie 2011
Actul nr. 1029 din 14 Iunie 2011
Emitent: Ministerul Sănătăţii
Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.009/2010 privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic

Monitorul Oficial nr. 0419 din 15 Iunie 2011
Actul nr. 381 din 22 Martie 2011
Emitent: Curtea Constituţională a României
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1), art. 10 alin. (1) şi art. 13 alin. (1), (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de plată rezultate din contracte comerciale

Monitorul Oficial nr. 0419 din 15 Iunie 2011
Actul nr. 416 din 07 Aprilie 2011
Emitent: Curtea Constituţională a României
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Monitorul Oficial nr. 0419 din 15 Iunie 2011
Actul nr. 477 din 12 Aprilie 2011
Emitent: Curtea Constituţională a României
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) teza a doua din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Monitorul Oficial nr. 0419 din 15 Iunie 2011
Actul nr. 478 din 12 Aprilie 2011
Emitent: Curtea Constituţională a României
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (6) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

Monitorul Oficial nr. 0419 din 15 Iunie 2011
Actul nr. 483 din 12 Aprilie 2011
Emitent: Curtea Constituţională a României
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 88 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

Monitorul Oficial nr. 0419 din 15 Iunie 2011
Actul nr. 484 din 12 Aprilie 2011
Emitent: Curtea Constituţională a României
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

Monitorul Oficial nr. 0419 din 15 Iunie 2011
Actul nr. 5 din 14 Iunie 2011
Emitent: Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor
Hotărâre privind modificarea tarifului pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, Partea I, în limba maghiară

Monitorul Oficial nr. 0419 din 15 Iunie 2011
Actul nr. 1409/C din 15 Iunie 2011
Emitent: Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.409/C/2009, anexa nr. 2

Monitorul Oficial nr. 0419 din 15 Iunie 2011
Actul nr. 1236/C din 15 Iunie 2011
Emitent: Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.236/C/2009, anexa nr. 1

Monitorul Oficial nr. 0419 din 15 Iunie 2011
Actul nr. 1825/C din 15 Iunie 2011
Emitent: Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.825/C/2009, anexa nr. 1

Monitorul Oficial nr. 0419 din 15 Iunie 2011
Actul nr. 2457/C din 15 Iunie 2011
Emitent: Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 2.457/C/2009, în anexă

Monitorul Oficial nr. 0419 din 15 Iunie 2011
Actul nr. 3061/C din 15 Iunie 2011
Emitent: Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 3.061/C/2009, anexa nr. 1

Monitorul Oficial nr. 0419 din 15 Iunie 2011
Actul nr. 1635/C din 15 Iunie 2011
Emitent: Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti
Rectificare referitoare la Ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti nr. 1.635/C/2009, anexa nr.1

Monitorul Oficial nr. 0419 din 15 Iunie 2011
Actul nr. 4390 din 06 Iunie 2011
Emitent: Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului
Ordin privind constituirea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior