Acte apărute miercuri, 29 iunie, în Monitorul Oficial nr. 0454

Ziarul Financiar 29.06.2011

Monitorul Oficial nr. 0454 din 29 Iunie 2011
Actul nr. 607 din 16 Iunie 2011
Emitent: Guvernul României
Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la Bucureşti la 1 octombrie 2010 şi la Washington la 9 decembrie 2010, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004

Monitorul Oficial nr. 0454 din 29 Iunie 2011
Actul nr. 621 din 16 Iunie 2011
Emitent: Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 14 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba

Monitorul Oficial nr. 0454 din 29 Iunie 2011
Actul nr. 622 din 16 Iunie 2011
Emitent: Guvernul României
Hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei nr. 83 la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău

Monitorul Oficial nr. 0454 din 29 Iunie 2011
Actul nr. 1057 din 22 Iunie 2011
Emitent: Ministerul Sănătăţii
Ordin privind actualizarea tarifelor pentru analizele de laborator efectuate de către Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională şi reţeaua de transfuzie sanguină

Monitorul Oficial nr. 0454 din 29 Iunie 2011
Actul nr. 479 din 12 Aprilie 2011
Emitent: Curtea Constituţională a României
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 36 teza întâi din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

Monitorul Oficial nr. 0454 din 29 Iunie 2011
Actul nr. 543 din 28 Aprilie 2011
Emitent: Curtea Constituţională a României
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local