Încă 122 de ani până când vom fi racordaţi integral la canalizare

Autor: Andreea Mioara Neferu 19.07.2011

România are nevoie de încă 122 de ani pentru ca întreaga populaţie să fie conectată la sistemele de canalizare, potrivit calculelor ZF, care iau în considerare faptul că circa 9,4 milioane de români aveau la finalul anului trecut locuinţele conectate la reţeaua de canalizare, în creştere cu doar 103.000 faţă de anul anterior. În aceste condiţii, doar 43,7% dintre români au acces în prezent la reţelele de canalizare.

Astfel, România rămâne în urma altor state din Europa Centrală şi de Est, unde ponderea conectării la sistemele de canalizare ajunge chiar şi la 78%, aşa cum se întâmplă în cazul Cehiei, sau la 60% în cazul Ungariei, potrivit agregatorului de informaţii privind reţelele de apă potabilă Global Water Intelligence.

Problema este şi mai complicată în cazul României, având în vedere că doar 6,6 milioane de persoane, repre­zen­tând 30,7% din populaţia ţării, au locuinţele racordate la reţelele de canalizare prevăzute cu staţii de epurare (opera­ţiunea de îndepărtare a substanţelor nefolositoare sau dăună­toare din apele potabile, industriale sau de canal), potrivit informaţiilor transmise de Institutul Naţional de Statistică.

"Dacă ne gândim nu la populaţia, ci la numărul de localităţi care nu sunt racordate la sistemele de canalizare, raportul este şi mai catastrofal. În zona rurală, peste 80% din localităţi nu sunt conectate la canalizare. Până la urmă, alimentarea cu apă şi canalizarea sunt chestiuni de civilizaţie, sănătate şi protecţia mediului, iar autorităţile locale sunt cele care ar trebui să se implice în procesul de extindere a acestor reţele", a declarat Adriana Iftime, secretar general al Patronatului Socie­tăţilor din Construc­ţii. Iftime a lucrat în anii '90 în cadrul Ministerului Lu­cră­rilor Publice, în pe­rioada în care s-au iniţiat primele programe de ali­mentare cu apă şi cana­lizare a satelor.

Informaţiile transmise de Institutul Naţional de Statistică arată şi că în 2010 consumul de apă potabilă la nivel naţional s-a ridicat la puţin peste un miliard de metri cubi, cu circa 40,6 milioane de metri cubi mai puţin decât în anul precedent. Pe de altă parte, consumul mediu zilnic de apă potabilă pentru uz casnic a crescut la nivelul mediului urban cu aproape trei litri, până la circa 128 de litri pe cap de locuitor.

În altă ordine de idei, în anul 2010 nu au fost modernizaţi decât 375 de kilometri de străzi orăşeneşti dintr-un total de aproape 17.000. Cu toate acestea, în prima parte a anului muni­cipalităţile au oferit o serie de contracte pentru moder­nizarea străzilor, prin intermediul planurilor integrate de dezvoltare urbană. Spre exemplu, Primăria Otopeni, judeţul Ilfov, a arătat în luna mai că vrea să contracteze lucrări de infrastructură estimate la 173 mil. euro, iar Primăria secto­rului 6 din Bucureşti a anunţat că va contracta lucrări de reabilitare de circa 140 de milioane de euro.