Acte apărute în Monitorul Oficial nr. 0654 din 14 Septembrie 2011

Ziarul Financiar 14.09.2011

Monitorul Oficial nr. 0654 din 14 Septembrie 2011
Actul nr. 876 din 31 August 2011
Emitent: Guvernul României
Hotărâre privind desemnarea autorităţii competente responsabile de punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2.173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licenţe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană

Monitorul Oficial nr. 0654 din 14 Septembrie 2011
Actul nr. 942 din 07 Iulie 2011
Emitent: Curtea Constituţională a României
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) teza a doua şi art. 5 alin. (1) lit. a) teza întâi din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi ale art. I pct. 1 şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

Monitorul Oficial nr. 0654 din 14 Septembrie 2011
Actul nr. 943 din 07 Iulie 2011
Emitent: Curtea Constituţională a României
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, şi pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

Monitorul Oficial nr. 0654 din 14 Septembrie 2011
Actul nr. 947 din 07 Iulie 2011
Emitent: Curtea Constituţională a României
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 369/2004 privind aplicarea Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992

Monitorul Oficial nr. 0654 din 14 Septembrie 2011
Actul nr. 957 din 12 Iulie 2011
Emitent: Curtea Constituţională a României
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 şi art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

Monitorul Oficial nr. 0654 din 14 Septembrie 2011
Actul nr. 959 din 12 Iulie 2011
Emitent: Curtea Constituţională a României
Decizie referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România