Flavia Popa, director juridic BRD, despre noul Cod civil: Nu ştiu dacă voi apuca să trăiesc să văd o aplicare unitară

Autor: Iulian Anghel 28.09.2011

Multe dintre normele pe care noul Cod civil le aduce în relaţia bancă client existau şi până acum drept clauze la contracte (libertatea contractuală), diferenţa fiind că acum primesc o reglementare legală.

"Ceea ce exista până în prezent era suficient", a spus Flavia Popa, director juridic al BRD Groupe Societe Generale, la seminarul "Noul Cod civil şi mediul de afaceri", organizat de Ziarul Financiar împreună cu casa de avocatură Clifford Chance Badea.

"Textul punctează ceea ce exista deja", arată ea.

Popa adaugă fără a acuza noile norme: "De multe ori va trebui să apelăm la instanţe pentru a stabili ce nu a putut face legiuitorul la început. Nu ştiu dacă voi apuca să trăiesc să văd o aplicare unitară a nolui cod civil."

Există în noul Cod civil care va intra în vigoare la 1 octombrie o serie de elementele de noutate cu impact asupra contractelor bancare. Dar Flavia Popa taie elanul clienţilor care cred că, de acum încolo, vor avea drepturi mai mari decât băncile şi vor ridica excepţii care să-i scutească de executarea contractului.

Câteva elemente din noul Cod civil interesează direct băncile pentru că au influenţă asupra contractelor bancare, arată Flavia Popa. În primul rând, noul Cod introduce "etapa preliminară" în încheierea contractelor şi întăreşte noţiunea de bună credinţă în derularea lor. În opoziţie, reaua credinţă este definită, între altele, şi ca " iniţierea sau continuarea negocierilor fără intenţia de a semna contractul" şi poate atrage despăgubiri.

Contractul de confidenţialitate este reglementat clar. Părţile nu vor putea divulga informaţii confidenţiale primite în stadiul precontractual - fie că respectivul contractul este încheiat, fie că nu.

În al doilea rând, noţiunea de "Impreviziune" - excepţia de la forţa contractelor, în cazul în care acestea sunt executate oneros şi în exces -interesează direct băncile. Flavia Popa nu crede însă că clienţii băncilor vor putea profita de această reglementare în cazul în care, de pildă, dobânzile cresc ca urmare a majorării euribor, pentru că clientul şi-a asumat acest risc la încheierea contractului, drept urmare, soluţia este aşezarea la masa negocierilor.

În ceea ce priveşte conceptul de "leziune" - disproporţia între prestaţie şi contraprestaţie, dar în care diferenţa de prestaţie trebuie să fie mai mare de 50% - el exista în legislaţie, dar nu era luat în seamă de bănci pentru că se referea la minori. Noul cod extinde conceptul şi la adulţi.

De la 1 octombrie, băncile trebuie să acorde un termen de 15 zile celor pe care îi împrumută să poată rambursa împrumutul în cazul în care banca denunţă unilateral contractul. Dar banca nu poate desfiinţa unilateral contractul de credit decât pentru motive temeinice care priveşte doar beneficiarul creditului.

În privinţa depozitelor bancare, instituţia de credit dobândeşte proprietatea asupra banilor depuşi şi aici va exista o dezbatere între practicieni cu privire la definirea unitară a acestei norme.

În ceea ce priveşte contractele bancare reglementate, "sunt lucruri pe care le ştiam", spune Flavia Popa.