Opinie Andrei Rădulescu: Acţiunile Azomureş au fost sarea şi piperul pieţei de capital interne în ultimii ani, dar bursa riscă să le piardă

Autor: Andrei Radulescu 31.10.2011

Titlurile AZO au făcut senzaţie pe Bursa de Valori Bucureşti, după anunţul cu privire la interesul manifestat de compania Ameropa pentru preluarea Eurofert şi Azomureş Holdings (acţionarii principali ai combinatului de îngrăşăminte chimice, cu o deţinere de aproximativ 76%). Deocamdată nu se cunosc mai multe detalii cu privire la aceste negocieri. Cel mai important aspect al acestor negocieri (din punct de vedere bursier) este, desigur, reprezentat de preţul la care se va realiza tranzacţia. Dar şi intenţiile Ameropa cu privire la Azomureş (în cazul în care tranzacţia se va concretiza).

Monitorizez (prin intermediul analizelor fundamentale) compania Azomureş încă din primăvara anului 2008. Strict din punct de vedere bursier, consider că acţiunile AZO au fost sarea şi piperul pe piaţa internă de capital în perioada anilor de criză economico-financiară. Este de ajuns să evidenţiez episoul din vara anului 2008, când pe o piaţă în tendinţă descendentă, cotaţiile AZO s-au apreciat până la aproximativ 1 RON (nivel de cinci ori mai ridicat comparativ cu cel de la începutul anului 2008). Desigur, această evoluţie a fost susţinută de avansul cotaţiilor internaţionale la îngrăşăminte (acestea au atins un nivel record în 2008), fapt care s-a reflectat la nivelul rezultatelor raportate de companie (în primele 9 luni ale anului). De asemenea, trebuie menţionat faptul că titlurile AZO s-au apreciat pe parcursul a trei ani consecutiv (2009-2011), deşi piaţa internă de capital a resimţit consecinţele primului val, dar şi al doilea val de criză economico-financiară internaţională (80% în 2009, 67% în 2010 şi 138% de la începutul anului 2011 până în prezent).

Din punct de vedere al analizei fundamentale, sunt câteva aspecte importante care trebuie menţionate în legătură cu societatea Azomureş. În primul rând, AZO s-a remarcat în ultimii ani printr-un nivel redus al indicatorilor de evaluare comparativă (PER, P/BV, P/Sales) (aceşti indicatori s-au situat în ultimii 3 ani şi jumătate cu mult sub valorile medii înregistrate de companiile internaţionale din industria îngrăşămintelor chimice).

Pe de altă parte, AZO face parte din companiile care nu au acordat dividende pe parcursul ultimilor ani (nu prezintă interes pentru investitorii care sunt interesaţi de companii cu o politică de dividend consecventă).

Nu în ultimul rând, trebuie menţionat faptul că societatea activează într-o industrie matură, puternic dependentă de doi factori fundamentali: preţurile internaţionale la îngrăşăminte chimice (preţul de comercializare a produselor) şi preţul la principala materie primă (gazele naturale).

Cu toate acestea, compania a reuşit să implementeze măsuri de ajustare la evoluţia factorilor macro-sectoriali: în perioada 2003-2011 AZO a consemnat un singur exerciţiu financiar anual pe pierdere (2006). Spre exemplu, în contextul primului val de criză (care a determinat declinul sever al cotaţiilor internaţionale la îngrăşăminte) compania a redus producţia (desigur trebuie menţionat faptul că a beneficiat de subvenţia la gaze naturale acordată de stat pe parcursul mai multor trimestre).

La momentul actual compania este pe val din punct de vedere al analizei fundamentale. La finele lunii iunie cash-ul AZO se situa la 210,4 mil. RON, iar compania avea de încasat creanţe de peste 310 mil. RON. Societatea nu are datorii pe termen lung. Iar preţurile internaţionale la îngrăşăminte chimice sunt pe o tendinţă ascendentă. Totodată, pe plan intern, 2011 a fost un an foarte bun, iar cererea internă de îngrăşăminte chimice prezintă potenţial ridicat de creştere, în contextul investiţiilor recente şi a perspectivelor de investiţii în agricultură. Pe de altă parte, preţul la gaze naturale s-a majorat de două ori pe parcursul acestui an (pentru producătorii industriali), iar societatea necesită investiţii importante pe termen mediu şi lung.

Cu alte cuvinte, este un moment bun de vânzare a companiei (de către acţionarii actuali, care decid soarta companiei de aproximativ 15 ani). De altfel, unele semnale referitoare la o posibilă vânzare a companiei au existat în ultima perioadă (de la politica de investiţii, la asigurarea platformei de producţie de la Târgu-Mureş).

Din punct de vedere bursier se pot construi unele scenarii privind evoluţia titlurilor AZO pe piaţa internă de capital pe termen scurt. Cred că în perioada următoare ar trebui să aflăm mai multe detalii cu privire la aceste negocieri (cel mai important din punct de vedere bursier fiind preţul la care va fi evaluată Azomureş).

Dacă negocierile se vor concretiza şi Ameropa va deveni acţionar majoritar la Azomureş, compania cu sediul în Elveţia ar putea să deruleze o ofertă publică de preluare a acţiunilor pe care nu le deţine. Desigur, se va pune problema preţului unei astfel de oferte. Într-un astfel de scenariu, preţul stabilit prin metoda P/BV ca constitui o referinţă importantă. De asemenea, date fiind caracteristicile industriei îngrăşămintelor chimice (aceste produse fac parte din categoria bunurilor tranzacţionabile), indicatorul P/Sales va constitui o altă referinţă importantă. De menţionat că în prezent aceşti indicatori exprimă potenţial de creştere importantă pentru titlurile AZO. Deocamdată, trebuie însă să aşteptăm concretizarea acestor negocieri şi mai ales, preţul final de ofertă.

Într-un scenariu în care acţionarii minoritari nu vor vinde deţinerile la AZO către noul acţionar, am putea asista la evoluţii bursiere ale AZO similare cu cele ale Zentiva (SCD) în momentul derulării ofertei de preluare lansată de Sanofi-Aventis.

Dacă însă Ameropa va ajunge să deţină 100% din Azomureş ar putea opta pentru delistarea companiei de la Bursa de Valori Bucureşti. Astfel, sectorul de îngrăşăminte chimice nu ar mai fi reprezentat pe piaţa internă de capital (mai ales în contextul problemelor cu care se confruntă Amonil).

Concluzionând, pe termen scurt titlurile AZO vor anima piaţa internă de capital, răvăşită de cele două valuri de criză internaţională. Însă, pe termen mediu şi lung, piaţa internă de capital va suferi o nouă pierdere importantă (industria îngrăşămintelor chimice), care se adaugă altor pierderi de calibru (BCR).

Andrei Rădulescu este senior analyst la firma de brokeraj Avantgarde Finance din Cluj-Napoca (fosta Target Capital)