Banca-punte, invenţia care ar putea pune statul la plată pentru a salva bănci eşuate

Autori: Voican Razvan , Mihaela Claudia Medrega 12.11.2011

Banca-punte - cel mai nou concept de instituţie financiară lansat pe piaţa locală - reprezintă o instituţie de credit care ar putea apărea pe piaţă în momentul în care BNR va decide că o bancă de dimensiuni relevante pentru sistemul financiar nu mai poate face faţă problemelor pe cont propriu şi nici nu se mai poate baza pe sprijinul acţionarului majoritar.Pentru a evita apariţia unui şoc sistemic, BNR poate decide ca activele şi pasivele băncii respective să fie transferate bănciipunte pe o perioadă de doi ani, după care aceasta să fie vândută unui investitor solid. Astfel, va fi asigurată continuitatea activităţii, iar clienţii băncii intrate în dificultate nu vor fi afectaţi.

Conducerea executivă a băncii-punte va fi asigurată de către persoane cu reputaţie şi experienţă în domeniul financiarbancar, aprobate de BNR, iar instituţia va fi deţinută de către Fondul de Garantare a Depozitelor.

Banca-punte nu poate da faliment. Banca ale cărei active sunt absorbite de către banca-punte îşi pierde automat licenţa şi intră în lichidare.

Banca-punte este o componentă majoră a mecanismului pe care autorităţile încearcă să-l construiască pentru a putea prelua practic peste noapte controlul asupra unei bănci care ajunge în dificultate şi nu mai poate fi susţinută de banca-mamă. Bancapunte nu va prelua însă orice bancă ajunsă într-o situaţie limită din punctul de vedere al lichidităţii şi solvabilităţii, BNR urmând să analizeze impactul potenţial pe care l-ar putea avea retragerea băncii respective de pe piaţă. Cele mai sensibile sunt băncile cu poziţie importantă pe piaţa depozitelor de retail.

Reglementarea acestui mecanism face parte dintre obligaţiile asumate de BNR prin acordul cu FMI şi ar fi trebuit finalizată până la sfârşitul lunii octombrie.

Noile norme trebuie aprobate şi de Guvern, pentru că BNR nu are drept de iniţiativă legislativă.

Cum a schiţat banca naţionalã condiţiile în care va fi înfiinţatã şi va funcţiona o bancã-punte

1.BNR decide înfiinţarea băncii-punte, iar Fondul de Garantare a Depozitelor joacă rolul de acţionar unic

Banca-punte este o instituţie de credit nouă, înfiinţată pe baza deciziei BNR şi deţinută de Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, în calitate de acţionar unic, care preia activele şi pasivele unei bănci a cărei situaţie financiară poate afecta echilibrele sistemului bancar.

2.Banca-punte are ca obiectiv continuitatea serviciilor pentru clienţii unei bănci sistemice asupra căreia BNR decide că nu se mai poate redresa în condiţii normale

Constituirea unei bănci-punte are ca obiectiv menţinerea stabilităţii financiare prin asigurarea protecţiei deponenţilor şi a continuării prestării serviciilor bancare de către banca respectivă pentru clienţii preluaţi.

3.Finanţarea băncii-punte este asigurată din resursele private ale Fondului de Garantare, însă pot fi necesare şi împrumuturi de la Ministerul Finanţelor

Finanţarea băncii-punte este asigurată din resursele private ale Fondului de Garantare a Depozitelor. Implicarea statului se poate realiza numai sub formă de împrumut acordat de Ministerul Finanţelor către Fondul de Garantare a Depozitelor, condiţiile împrumutului fiind stabilite prin hotărâre de guvern. La sfârşitul lui 2010 Fondul avea disponibilităţi de numai 1,7 mld. lei (407 mil. euro).

4.Perioada standard de funcţionare a băncii-punte este de doi ani, dar BNR poate decide să o prelungească

Perioada de funcţionare a băncii-punte este, în principiu, de 2 ani, cu posibilitatea ca, în scopul menţinerii stabilităţii financiare, BNR să poată prelungi această perioadă până la finalizarea operaţiunii de vânzare a băncii-punte către un investitor solid, acceptat de către BNR.

5.Banca-punte este înfiinţată când o bancă relevantă pentru sistem nu se poate autosusţine şi pierde sprijinul băncii-mamă

Banca-punte se înfiinţează când poziţia financiară a unei bănci cu impact sistemic riscă să pericliteze stabilitatea financiară.

Procedura de înfiinţare este specială, de urgenţă, şi trebuie să asigure continuitatea derulării serviciilor bancare. Rămâne ca BNR să definească exact criteriile pe baza cărora va decide că bilanţul unei bănci trebuie preluat de o bancă-punte.

6.Relaţiile contractuale cu clienţii băncii eşuate continuă ca înainte, iar activitatea se va desfăşura în aceleaşi sedii

Accesul la serviciile bancare contractate anterior este asigurat în continuare, fără întrerupere, în condiţii normale.

Banca-punte va funcţiona în sediile băncii de la care s-a efectuat transferul.

Transferul nu va afecta contractele în derulare.

Deponenţii garantaţi vor beneficia în continuare de protecţia Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, potrivit legii, în limita a 100.000 de euro.

7.Deponenţii din bănci mai mici intrate în dificultate ar putea fi protejaţi de BNR prin decizii de transfer al portofoliilor de depozite către bănci solide

Dacă o bancă mică intră în dificultate, dar nu generează riscuri pentru stabilitatea financiară, BNR nu înfiinţează o bancă-punte, ci doar se preocupă de protecţia deponenţilor potrivit principiului costului celui mai mic. Aceasta presupune, în principal, transferul unor active şi pasive ale băncii către o bancă solidă, atunci când finanţarea acestei operaţiuni generează pentru Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar costuri mai reduse decât despăgubirea directă a deponenţilor garantaţi.

8.BNR supraveghează banca-punte, îi aprobă echipa de conducere şi decide asupra vânzării

BNR are următoarele responsabilităţi: n Hotărăşte adoptarea ca măsură de menţinere a stabilităţii financiare a constituirii băncii-punte şi autorizează funcţionarea acesteia.

Asigură supravegherea prudenţială a noii instituţii de credit pe durata sa de funcţionare.

Decide vânzarea băncii-punte către un investitor eligibil.

9.Fondul de Garantare a Depozitelor asigură finanţarea băncii-punte şi exercită funcţiile Consiliului de Supraveghere

Principalele responsabilităţi ale Fondului de Garantare a Depozitelor:

Exercită atribuţiile decurgând din calitatea de unic acţionar al băncii-punte, asigurând finanţarea necesară desfăşurării activităţii cu respectarea prevederilor aplicabile instituţiilor de credit.

Participă la administrarea băncii-punte, exercitând responsabilităţile Consiliului de supraveghere (conducerea executivă băncii-punte va fi asigurată de persoane cu reputaţie şi experienţă în domeniul financiar-bancar, aprobate de BNR).

10.Banca-punte respectă toate cerinţele legale specifice instituţiilor de credit

Banca-punte îşi va desfăşura activitatea cu respectarea tuturor prevederilor legislaţiei aplicabile instituţiilor de credit, fiind supusă supravegherii prudenţiale a Băncii Naţionale. O bancă-punte va desfăşura activităţile prevăzute în obiectul de activitate, cu asumarea de riscuri minime, instituţia fiind monitorizată permanent de către BNR.