România este a doua sursă principală de recrutare de personal din Europa, după Polonia

Autor: Adelina Mihai 01.02.2012

Cele mai multe joburi vacante în Euro­pa sunt cele de muncitori necali­fi­caţi (17%) şi de aceea angajatorii din Ger­mania, Italia sau Spania recrutează per­sonal din statele din Europa de Est, unde există forţă de muncă compe­ten­tă, arată un studiu al firmei cu activităţi în domeniul resurselor umane Man­po­werGroup.

Studiul, realizat în 39 de ţări în pe­rioa­da iulie-august 2011, pe un eşantion de 25.000 de angajatori, a inclus răspun­su­rile a 400 de angajatori de pe piaţa lo­cală. România este cea de-a doua sursă prin­cipală de recrutare de personal ta­len­tat din Europa (8%), după Polonia (12%), după care urmează Germania (7%), Italia (5%) şi Rusia (5%).

"Confirmată mai nou şi de către angajatori, migraţia forţei de muncă de­vine o prioritate îngrijorătoare pen­tru piaţa muncii din România. Lipsa argu­men­telor şi a unei strategii cu care să atragă pe piaţa locală personalul emi­grat expune România riscului de a pier­de un avantaj esenţial în contextul eco­no­mic actual - potenţialul uman", este de părere Valentin Petrof, country ma­na­ger al ManpowerGroup România.

Principalii competitori ai Manpo­wer­Group România sunt Adecco Ro­mâ­nia, Lugera & Makler, Trenkwalder sau APT.

Cei mai îngrijoraţi de migraţia for­ţei de muncă locale sunt angajatorii din Bul­garia (73%), Grecia (72%) şi Turcia (64%). Mai bine de jumătate din anga­ja­torii români (56%) care au participat la studiu sunt îngrijoraţi de impactul pe care migrarea angajaţilor îl are asupra pie­ţei muncii locale, iar 88% dintre aceştia consideră că atât mediul de afaceri, cât şi Guvernul ar trebui să ia mă­suri care să stopeze migrarea angaja­ţilor şi să-i aducă înapoi în ţară pe cei ple­caţi la muncă în străinătate. Pe de altă parte, de la începutul crizei până la fina­lul lui 2011 peste 540.000 de sala­riaţi au dispărut din statistici, iar marile firme au trecut prin procese ample de restruc­turare. "Având în vedere pers­pec­tivele noului climat economic, Ro­mâ­nia va avea nevoie de mai multe locuri de muncă taxabile. Înfiinţarea unui Con­si­liu format din reprezentanţi ai Execu­ti­vu­lui şi reprezentanţi ai mediului eco­no­mic privat, dedicat în mod activ creării de noi locuri de muncă şi com­ba­terii migraţiei forţei de muncă, ar putea avea un real succes", mai spune Petrof.

La nivel european, 56% dintre an­ga­jatorii participanţi la studiu caută per­sonal în afara ţării, pentru că poli­ti­cile UE au facilitat acordarea permi­se­lor de muncă, însă întâmpină probleme în ceea ce priveşte barierele lingvistice.

Unde pleacă românii

Ţările care reprezintă o ameninţare pentru angajatorii locali pentru că recrutează cei mai buni angajaţi români sunt Germania (în sectoarele producţie, utilităţi, comerţ şi agricultură), Italia (producţie, comerţ, utilităţi şi construcţii), Spania (hoteluri şi restaurante, transport şi logistică), Marea Britanie (hoteluri şi restaurante) şi Franţa (construcţii).

Mai citiţi şi:

Şomerii englezi se revoltă contra firmelor care caută români pentru a-şi acoperi joburile vacante