În America, doar bogaţii beneficiază de relansarea economiei

Ziarul Financiar 05.04.2012

Creşterea economiei ameri­cane a accelerat la 3% în ultimul tri­mes­tru al anului trecut, com­parativ cu aceeaşi perioadă a anului pre­ce­dent, de la 1,8% în cele trei luni an­te­rioare, semn că prima eco­nomie a lumii îşi revine puternic după Marea Recesiune din 2008-2009. Situaţia încântă retailerii de lux, restauran­tele scumpe, planifi­catorii de va­canţe, con­silierii finan­ciari şi antre­norii per­sonali. Pentru aceştia şi pentru clienţii lor rece­siunea s-a ter­minat, scrie Robert Reich, profesor de politici publice la Uni­v­ersitatea Cali­fornia într-o opinie publicată în Fi­nan­cial Times. Autorul a fost mi­nis­tru al muncii în timpul adminis­traţiei preşedintelui Bill Clinton.

Ceilalţi americani nu se bucură de revenirea economiei, continuă Reich. Pentru mulţi dintre ei situaţia finan­ciară rămâne critică. În al pa­trulea trimestru din 2011 s-a majorat şi venitul personal, americanii acu­mu­lând 13.000 miliarde de dolari, cu 3,3 miliarde dolari mai mult decât s-a anticipat. Însă tot venitul supli­men­tar a ajuns la "cei 10%", clasa celor bogaţi. "Partea leului" a re­venit vârfului piramidei, cei 1%. Mai mult de o treime din câştiguri a ajuns la circa 15.600 de gospodării super­bo­gate, notează Reich, care aten­ţio­nea­ză că cifrele se bazează pe date din 2010, deoarece pentru anul trecut nu sunt disponibile suficiente infor­maţii.

În 2010 93% din câştiguri au re­venit minorităţii superbogate de 1%. Majoritatea din categoria celor 90% a pierdut, chiar, teren. Venitul mediu din 2010 a fost de 29.840 dolari, cu 127 de dolari mai redus decât în 2009 şi cu 4.843 de dolari sub nivelul din 2008. Datele sunt ajustate în funcţie de inflaţie.

Între timp, beneficiile asigurate de angajator s-au diminuat pentru majoritatea de 90%. Ponderea în total a persoanelor cu asigurare de sănă­tate de la angajator a scăzut de la 59,8% în 2007 la 55,3% în 2010. Iar proporţia anga­ja­ţilor din sectorul pri­vat cu planuri de pensionare s-a redus de la 42% în 2007 la 39,5% în 2010. Însă "talentele" cu costum de directori şi familiile lor beneficiază din plin de asigurările de sănătate, compensaţii de retragere şi pensii substanţiale impozitate slab.

Cei mai bogaţi 10% au be­ne­ficiat şi de boom-ul de pe bursele de acţiuni. Valoarea activelor finan­ciare deţinute de familiile americane a crescut cu 1.460 mld. dolari în al patrulea trimestru din 2011. Aceste active sunt deţinute în proporţie de 90% de cei mai bogaţi 10%. Astfel, aceştia au devenit mai bogaţi cu 1.300 mld. dolari. Averile vârfului piramidei, cei 1%, s-au majorat cu 554,8 mld. dolari. Pentru majori­ta­tea de 90%, activul cu cea mai mare valoare este, probabil, locuinţa. Însă preţurile locuinţelor s-au redus cu o treime din 2006, punctul de maxim, şi constinuă să scadă. Preţul mediu al unei case a fost în februarie cu 6,2% mai mic decât cu un an în urmă. Ten­dinţa face ca proprietarul să da­to­reze mai mult pentru lo­cuinţă decât valorează aceasta, iar în acestă situaţie se află unul din trei pro­­prie­tari.

Aceasta este cea mai neechili­brată revenire economică din istoria SUA, conchide autorul.