Expunerea băncilor străine pe România a coborât anul trecut cu 6 mld. dolari, la 107 mld. dolari

Autori: Ovidiu Tempea - Mediafax , Vlad Popescu - Mediafax 27.04.2012

Expunerea totală a băncilor stră­ine pe România a coborât anul trecut cu 5,4%, sau 6,146 mi­liarde dolari, la 107 mi­liar­de dolari, cele mai mari scă­deri fiind înregistrate în rândul băncilor din Austria şi Grecia, potrivit datelor Băn­cii pen­tru Reglemente Internaţio­nale (BRI).

Astfel, băncile străi­ne aveau la sfâr­şitul anu­lui tre­cut o ex­pu­nere to­tală de 107 mld. $ pe Ro­mâ­nia, faţă de 113,151 mld. $ la finalul lui 2010.

În cazul băn­cilor euro­pe­ne, ex­pu­nerea pe Ro­mâ­nia a coborât în 2011 cu 5,7%, sau 6,24 miliar­de de dolari, de la 108,806 mi­liarde de do­lari la 102,558 miliarde dolari.

Expunerea băncilor austriece pe Ro­mânia a scăzut anul trecut la 37,02 miliarde de dolari, în scădere cu aproximativ 7,5%, sau 2,99 miliarde dolari, de la 40,018 mi­liar­de de dolari la finele lui 2010.

Instituţiile bancare greceşti şi-au ajustat expunerea pe economia ro­mâ­neas­că în scădere cu 2,34 miliarde de dolari, sau 11%, de la 21,14 miliarde dolari la 18,8 mi­liarde de dolari.

În cazul băncilor franceze, expunerea pe România a coborât cu 1,13 miliarde dolari, sau 6%, de la 18,57 miliarde dolari la 17,44 miliarde dolari.

Instituţiile de credit ita­liene aveau la finele anului trecut o expunere de 13,33 mi­liarde de dolari pe Ro­mânia, în scădere uşoară de la 13,6 mi­liarde dolari la sfârşitul anului an­terior.

Băncile olandeze au în­registrat la sfârşitul lui 2011 o expunere de 7,196 miliarde do­lari, în urcare de la 7,01 miliarde do­lari în 2010, în timp ce instituţiile finan­cia­re germane şi-au crescut expunerea pe România de la circa 3,1 miliarde dolari la 3,62 miliarde dolari.

Expunera băncilor din Turcia pe Ro­mâ­nia a coborât anul trecut de la 1,17 mi­liar­de dolari la 827 milioane dolari.

În cazul instituţiilor de credit din Spania, indicatorul a urcat puter­nic, de la 371 milioane dolari la 895 milioane dolari.

Expunerea băncilor din alte ţări decât cele amin­tite pe România a evoluat anul trecut după cum urmează: Marea Bri­tanie, de la 2,24 miliarde dolari la 1,96 miliarde dolari; Statele Unite, de la 1,62 mi­liar­de de dolari la 1,96 miliarde dolari; Portugalia, de la 710 milioane de do­lari la 693 milioane de dolari; Elveţia, de la 326 mi­lioane de dolari la 369 milioane de do­lari; Belgia, de la 439 milioane de dolari la 346 de milioane dolari; Japonia, de la 51 mi­lioane de dolari la 59 milioane de dolari; Suedia, de la 50 milioane dolari la 20 mi­lioa­ne de dolari; Danemarca, de la 6 mi­lioa­ne de dolari la 12 milioane de dolari.

Datele Băncii pentru Reglemente Internaţionale se bazează pe o metodo­lo­gie proprie, diferită de cea luată în calcul la testele de stres efectuate de Uniunea Europeană şi de metodologia Iniţiativei de la Viena, care se referă la fiecare bancă în mod individual.

Metodologia BRI face ca în calculul expu­ne­rilor să fie luată în considerare valoa­rea totală a ac­ti­velor sub­sidia­re­lor locale ale gru­pu­rilor străi­ne, deşi o parte din­tre aces­tea sunt fi­nan­ţate local şi nu re­prezintă împru­mu­turi inter­na­ţionale.

Metodologia BRI se ba­zează pe o statistică agre­gată de la ţară la ţară, iar in­stituţia compensează po­zi­ţiile şi cu expunerea inversă a ţării de­bitoare către statul de origine al unei bănci.

Indicatorul reprezintă totalitatea acti­ve­lor financiare din bilanţ, incluzând în prin­cipal depozite şi poziţii faţă de alte bănci, credite şi avansuri către entităţi ne­bancare şi bancare, precum şi deţineri de va­lori mobiliare de credit, cum ar fi obli­gaţiunile sau titlurile de stat.

Din expunerea totală de 107 miliarde de dolari înregistrată la finele anului trecut, 76,83 miliarde dolari reprezintă creanţe inter­naţionale, iar restul de 30,17 miliarde do­lari sunt poziţii ale sucursalelor din Ro­mânia ale băncilor străine în relaţie cu rezidenţi locali.

La finele lui 2010, expunerea interna­ţio­nală se cifra la 75,12 miliarde de dolari, iar poziţiile sucursalelor din ţară în raport cu rezidenţi locali se ridicau la 38,02 miliarde dolari.

În România funcţionează 39 de bănci şi su­cursale ale instituţiilor de credit din alte state. Expunerea băncilor străine pe Ro­mâ­nia nu este legată neapărat de afacerile subsidiarelor şi sucursalelor româneşti.