Spitalul judeţean Cluj a investit 5,3 mil. lei într-un sistem informatic

Autor: Laurentiu Cotu 26.07.2012

Spitalul clinic judeţean de urgenţă Cluj, instituţie medicală aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, a finalizat un proiect european în valoare totală de peste 5,3 mil. lei (circa 1,2 mil. euro), din care 4,2 mil. lei (990.000 de euro) reprezintă asistenţa nerambursabilă, în realizarea şi implementarea unui sistem spitalicesc informatic integrat. Proiectul a fost finanţat prin Programul Operaţional Sectorial de Creştere a

Competitivităţii Economice (POS-CCE), iar perioada de implementare a fost de 24 luni.

Investiţia a constat în crearea unui sistem informatic integrat de management în vederea creşterii eficienţei activităţii medicale (implementarea unei soluţii de tip ERP de management al pacienţilor, integrarea aplicaţiilor existente în cadrul sistemului aplicativ şi crearea unui portal). În luna mai s-a finalizat testarea şi punere în funcţiune a sistemului informatic, iar luna trecută etapa de instruire a utilizatorilor sistemului informatic şi a administratorilor sistemului.