Guvernul nu a evaluat impactul ajustării PIB la 1,2% asupra bugetului. Rectificarea bugetară nu a fost încă aprobată de Guvern

Autor: Claudia Medrega 23.08.2012

Impactul ajustării prognozei de creştere economică la 1,2% asupra ţintelor bugetare nu a fost cuantificat şi nu există detalii privind măsurile care vor fi adoptate de Guvern, potrivit Consiliului Fiscal. Rectificarea bugetului "optimist", construit pe un avans al PIB de 1,8-2,3%, nu a fost încă aprobată de Executiv.Raportul semestrial privind situaţia economică şi bugetară face o analiză a celor mai recente date cu privire la indicatorii macroeconomici, însă nu identifică tendinţele şi schimbările semnificative faţă de situaţia estimată la finalizarea bugetului.

În raport nu se cuantifică impactul revizuirii prognozelor macroeconomice asupra ţintelor bugetare pentru anul în curs şi pe termen mediu şi nu sunt oferite detalii privind măsurile care vor fi adoptate, se arată în opinia Consiliului Fiscal referitoare la Raportul semestrial privind situaţia economică şi bugetară.

Consiliul Fiscal consideră că prognoza de creştere economică, revizuită la 1,2%, pare optimistă.

"O cuantificare a impactului revizuirii cadrului macroeconomic asupra bugetului ar fi fost necesară cu atât mai mult cu cât, deşi prognoza de creştere economică pentru 2012 a fost revizuită de la 1,8-2,3% la 1,2%, aceasta pare încă a fi optimistă."

În ultimele luni s-a conturat o tendinţă de înrăutăţire a estimărilor privind creşterea economică, având în vedere contextul extern tensionat şi încetinirea comerţului extern, dar şi tensiunile politice interne.

FMI a ajustat prognoza privind creşterea economică a României de la 1,5%, la 0,9%, estimarea fiind apropiată de cea a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, care vede posibil un avans al economiei de 0,8% în acest an. Însă previziunile indicate de o serie de bănci comerciale converg spre o creştere a PIB de doar 0,5%.

Recuperarea economică din România rămâne vulnerabilă la o deteriorare a performanţei economiei europene şi a per­cepţiei de risc pe pieţele internaţionale, care, cumulate cu prelungirea tensiunilor politice locale, pot conduce la reducerea fluxurilor comerciale şi de capital, cu efecte adverse asupra activităţii economice din România şi, implicit, asupra bugetului general consolidat, în viziunea Consiliului Fiscal.

Proiectul iniţial de buget a fost construit încă de la început pe baza unei ţinte de deficit neclare, menţinând posibilitatea majo­ră­rii pe parcursul anului, ceea ce este în contradicţie cu principiile transparenţei şi stabilităţii statuate de legea responsabilităţii fiscal-bugetare. "În vederea promovării unui cadru fiscal predictibil, Consiliul Fiscal recomandă includerea oricăror modificări în politica salarială în proiectul iniţial de buget."

Consiliul atenţionează, în opinia referitoare la rectificarea bugetară, că decizia recentă de majorare a salariilor, care implică o creştere a cheltuielilor de personal cu 1,15 miliarde de lei, încalcă legea responsabilităţii fiscale.

Nu este prima dată când autorităţile realizează o rectificare bugetară prin derogare de la prevederile legale, precedentul fiind creat în 2011.

Consiliul mai recomandă un control foarte strict al cheltuielilor în a doua parte a anului 2012, în special la nivelul autorităţilor locale (având în vedere şi apropierea alegerilor generale) şi întărirea eforturilor de îmbunătăţire a colectării taxelor, în special la nivelul accizelor, pentru atingerea ţintei de deficit bugetar de 2,2% din PIB pe metodologie cash, respectiv maxim 3% din PIB pe metodologia ESA95.

Revizuirea descendentă a veniturilor bugetare la rectificare, excluzând impactul schemelor de compensare de tip swap, cu 1,6 mld. lei, este motivată atât de reducerea estimării de creştere economică pentru 2012 de la 1,8-2,3% la 1,2%, dar şi de prognozele iniţiale prea optimiste în legătură cu unele categorii de venituri, se menţionează în opinie.

Consiliul Fiscal reiterează recomandarea de stabilire de ţinte trimestriale de absorbţie efectivă de fonduri europene, pe ordonatori de credite, care să fie monitorizate cu stricteţe şi care să permită corectarea rapidă a eventualelor deficienţe. Consiliul aminteşte că absorbţia fondurilor europene trebuie să devină un obiectiv prioritar efectiv al Guvernului, dar recomandă Guvernului să limiteze cheltuielile din resurse proprii pentru proiectele cu finanţare de la UE în contextul blocării rambursărilor.

În ceea ce priveşte ţintele de arierate aferente lunilor martie şi iunie 2012, Consiliul arată că au fost ratate atât în cazul bugetelor locale, cât şi în cazul bugetului de stat şi al asigurărilor sociale de stat.


Ce spune Consiliul Fiscal despre

Proiectul de rectificare bugetară

Raportul semestrial privind situaţia economică şi bugetară

Consiliul Fiscal este o autoritate independentă care îşi propune să sprijine activitatea Guvernului şi a Parlamentului în cadrul procesului de elaborare şi derulare a politicilor fiscal-bugetare şi să promoveze transparenţa şi sustenabilitatea finanţelor publice. Consiliul Fiscal are printre atribuţii să evalueze tendinţele macroeconomice şi bugetare cuprinse în strategia fiscal-bugetară şi în bugetul anual, precum şi să formuleze opinii cu privire la rectificările bugetare.