Ministerul Finanţelor recunoaşte că ponderea veniturilor bugetare în PIB după rectificare scade la 32,3%

Autor: Claudia Medrega 29.08.2012
Ponderea veniturilor bugetare în PIB a fost ajustată după rectificarea bu­ge­tară de la 33,7% la 32,3%, po­trivit informaţiilor trans­mi­se de Mi­nis­te­rul Finan­ţelor.
Astfel, Finanţele con­firmă că România va continua să aibă prin­tre cele mai mici venituri fis­cale din Uniunea Europeană.
Ponderea ve­ni­turilor o de­pă­şeş­te pe cea înre­gis­trată anul trecut de 31,4% din PIB, în­să este mai re­dusă decât în 2008 şi 2010 şi apropiată de pon­derea ve­ni­turilor în PIB din 2009.
Guvernele care s-au perindat la putere în ultimul deceniu au tot susţinut ideea majorării veniturilor prin întărirea disciplinei în colectarea ta­xe­lor, dar acesta a rămas doar un obiectiv golit de conţinut repetat prin discursuri de ani şi ani de zile, în timp ce ponderea veniturilor în PIB nu a depăşit niciodată 32-33%.
În urma rectificării bu­ge­tare recente pon­derea veniturilor fis­ca­le în PIB a fost di­mi­nuată cu 0,7% din PIB, la 27,3% din PIB, în timp ce ponderea venitu­ri­lor nefiscale a co­bo­rât cu 0,4%, la 2,9% din PIB.
Noul PIB pe care se bazează bugetul rectificat este de 607,3 mld. lei, com­pa­rativ cu nivelul de 579,6 mld. lei pe care a fost construit bugetul iniţial.
Veniturile bugetului consolidat au coborât după rectificare la 33,3% din PIB, faţă de 33,9% din PIB în bugetul iniţial, asta reieşea dintr-un comunicat transmis presei de Ministerul Finanţelor luni seara. Postată şi pe pagina de internet a ministerului, informaţia a fost modificată marţi după ora 17.30, cifra legată de ponderea în PIB a veniturilor bugetului consolidat după rectificare fiind schimbată la 32,3% din PIB.

Diferenţa de 1% din PIB dintre cele două cifre reprezintă circa 6 mld. lei (1,3 mld. euro), o sumă deloc neglijabilă. Din calculele Consiliului Fiscal, bazate pe cifre de la Ministerul Finanţelor, reieşea că veniturile bugetare după rectificare ar fi de 195,9 mld. lei, astfel că ponderea în PIB ajunge la 32,3%.

Dincolo de mica "bâlbâială" privind comunicarea cifrei referitoare la ponderea veniturilor bugetare ca procent din PIB, principala problemă a României este că are printre cele mai mici venituri bugetare (venituri fiscale, inclusiv contribuţii la asigurările sociale) din Uniunea Europeană, o slabă fiscalizare a unor zone economice (cum ar fi agricultura, extracţia resurselor naturale - redevenţe), multe excepţii, o impozitare scăzută a averii (în special a celei imobiliare) şi evaziune fiscală ridicată (peste 10% din PIB pe an), după cum a arătat în mai multe rânduri Consiliul Fiscal.

Şi situaţia nu pare să se îmbunătăţească. În urma rectificării bugetare recente ponderea veniturilor fiscale în PIB a fost diminuată cu 0,7% din PIB, la 27,3% din PIB, în timp ce ponderea veniturilor nefiscale a coborât cu 0,4%, la 2,9% din PIB. Guvernele care s-au perindat la putere în ultimul deceniu au tot susţinut ideea majorării veniturilor prin întărirea disciplinei în colectarea taxelor, dar acesta a rămas doar un obiectiv golit de conţinut repetat prin discursuri de ani şi ani de zile, în timp ce ponderea veniturilor în PIB nu a depăşit niciodată 32-33%.

Anul trecut, guvernul Boc nu a reuşit să respecte obiectivul stabilit pentru venituri de 33,3% din PIB, acesta fiind de doar 31,4%, în urma actualizării valorilor nominale ale PIB pe ultimii ani şi pentru 2012.

În acest caz, Finanţele invocau necesitatea de a se face abstracţie de sectorul agricol atunci când se calculează ponderea veniturilor în PIB şi au recomandat pentru o comparaţie corectă între evoluţia veniturilor bugetare şi cea a PIB în valori nominale evidenţierea structurii specifice a PIB.

Noul PIB pe care se bazează bugetul rectificat este de 607,3 mld. lei (136,4 mld. euro), comparativ cu nivelul de 579,6 mld. lei pe care a fost construit bugetul iniţial. Ministerul Finanţelor nu a transmis o cifră pentru veniturile bugetare totale în valoare nominală, ci doar ponderea acestora în PIB.

Florin Georgescu, ministrul finanţelor, a explicat la sfârşitul săptămânii trecute, după aprobarea rectificării bugetare, că PIB, în termeni nominali, ca valoare absolută este uşor mai ridicat şi din cauza ratei inflaţiei şi a cursului de schimb, pe de o parte, dar şi din cauza revizuirii PIB realizat în anii anteriori, 2010 şi 2011, care, pe baza datelor definitive, a fost mai mare decât pe baza datelor preliminare.

Ministerul Finanţelor dă asigurări că rectificarea bugetară nu va afecta creşterea economică şi nici echilibrele macroeconomice întrucât va stimula într-un mod sustenabil pe de o parte investiţiile eficiente şi pe de altă parte consumul, prin refacerea puterii de cumpărare a populaţiei.