Profesii

Contzilla.ro: Cum şi în cât timp îşi vor recupera angajatorii banii plătiţi angajaţilor în şomaj tehnic?

Contzilla.ro: Cum şi în cât timp îşi vor recupera angajatorii banii plătiţi angajaţilor în şomaj tehnic?
24.03.2020, 22:26 2134

Odată cu măsurile aparute în ultimele zile referitoare la protejarea locurilor de muncă,  a apărut un nou tip de şomaj tehnic, cel prin care indemnizaƫia de 75% din salariul de bază se suportă de către stat, spre deosebire de situaƫia tipică de şomaj tehnic existentă de mai mult timp în legislaƫia muncii, în care angajatorul era cel care suporta indemnizaƫia de şomaj tehnic, la nivelul a 75% din salariul de bază.

Potrivit OUG 30/2020 există două situaƫii de şomaj tehnic:

a)atunci când angajatorii întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţi pe perioada stării de urgenţă decretate (cum este cazul restaurantelor) şi deƫin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (procedura de obƫinere a acestui document este în lucru, urmând a fi publicată) pot beneficia de plata indemnizaƫiei pentru toƫi angajaƫii

b) atunci cand firmele reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor, angajatorii pot beneficia în acest caz de plata indemnizaţiei pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, respectiv 21 martie 2020.

Aşadar:

Angajatorii menƫionaƫi la litera a) trimit pe email la AJOFM:

  • certificatul de situaţii de urgentă
  • o cerere către AJOFM (modelul este prevăzut în anexa 1 la OUG 30/2020) şi
  • o listă a persoanelor care vor beneficia de indemnizaƫie (modelul este prevăzut în anexa 3 la OUG 30/2020).

 Angajatorii menƫionaƫi la litera b) trimit pe email la AJOFM:

  • o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declaraţiei pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, şi că nu are capacitate financiară pentru a plăti toţi salariaţii.
  • o cerere catre AJOFM (modelul este prevăzut în anexa 2 la OUG 30/2020) şi
  • o listă a persoanelor care vor beneficia de indemnizaƫie (modelul este prevăzut în anexa 3 la OUG 30/2020).

Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară.

In ce priveşte termenul în care firmele vor încasa de la AJOFM indemnizaƫiile, acesta este de cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.

Comunicarea tuturor documentelor se face pe email, pentru fiecare judeƫ existând o adresă de email de tipul numejudet@anofm.gov.ro (exemplu : brasov@anofm.gov.ro), iar în cazul judeţelor a căror denumire este formată din două cuvinte, acestea vor fi despărţite prin cratimă -ex: Caras-Severin@anofm.gov.ro.

AFACERI DE LA ZERO