Profesii

De ce plătesc executivii anual mii de euro ca să-şi dea copiii la şcoli private

De ce plătesc executivii anual mii de euro ca să-şi dea copiii la şcoli private
29.08.2010, 23:59 21855

Executivii plătesc anual sume cuprinse între 5.000 de euro şiuneori aproape 20.000 de euro pentru a-şi şcolariza copiii lainstituţii de învăţământ private precum American InternationalSchool of Bucharest (Şcoala Americană), British School of Bucharest(BSB), International School for Primary Education (INS), LiceulFrancez Anna de Noailles sau la grădiniţa şi şcoala Little London.Salariile anuale ale executivilor din top management variază între50.000 şi 100.000 de euro, potrivit datelor de la firmele deexecutive search.
"Unul din motivele principale pentru care un manager executiv alegeo şcoală privată din România sau din străinătate este acela de aoferi copilului posibilitatea de relocare odată cu părinţii.Părintele - indiferent dacă face sau nu parte din echipa de topmanagement - se gândeşte în primul rând la posibilitatea copiluluide a învăţa la standarde internaţionale, într-un sistem performantcare se bazează pe învăţare şi practică totodată, acestea fiindbaza dezvoltării unor competenţe profesionale", este de părereMihaela Feodorof, managing partner al firmei de consiliere îneducaţie şi carieră Yourway Life& Career Counseling.
Directorul comercial al unei companii din industria auto a alesLiceul Francez Anna de Noailles pentru şcolarizarea copilului săuşi plăteşte o taxă anuală de aproximativ 5.000 de euro. Dece?
"Am ales o şcoală cu programă de învăţământ în limba francezăpentru că schimbăm foarte des ţara în care locuim şi este importantsă încercăm să păstrăm legăturile cu cultura franceză, în care noiam crescut. Aceasta este una din cele mai bune dintre toate şcoliledin alte ţări la care a fost înscris copilul, iar tarifele suntcorecte faţă de cele practicate de alte şcoli private", spuneexecutivul de origine franceză.
Anca Florea, şefa diviziei de cercetare şi dezvoltare din cadrulfirmei de training Trend Consult, unul dintre cei mai mari jucătoride pe piaţa locală de profil, şi-a înscris cei doi copii la ŞcoalaEuropeană din Capitală, unde taxa de şcolarizare este de 7.000 deeuro pe an.
"Ne-am dorit pentru copiii noştri o şcoală în care să se punăaccent nu numai pe cunoştinţele teoretice, ci şi pe dezvoltareapersonală. O şcoală în care să înveţe să comunice, să relaţioneze,să pregătească şi să susţină proiecte, să înveţe foarte bine limbistrăine, să cânte, să danseze, să înveţe totul prin metodeinteractive. Nu în ultimul rând, mi-am dorit pentru ei o şcoală lacare să meargă cu plăcere în fiecare zi, să se simtă bine, săcapete încredere în forţele proprii", spune Florea.
Unul dintre criteriile după care executvii îşi aleg şcoala la caresă-şi dea copilul îl reprezintă acreditările de la MinisterulEducaţiei, dar şi recomandările primite de la alţi părinţi, precumşi impresiile personale ale copiilor şi ale părinţilor.
"Motivul pentru care am optat pentru o şcoală privată este faptulcă se face multă engleză şi că sunt multe activităţiextracuriculare care se fac în a doua parte a zilei şi că existăacest program de after school, prin care îşi fac lecţiile împreunăla şcoală", susţine Mihaela Perianu, managing partner al firmei derecrutare Aims, cu afaceri de 5,56 milioane de euro anul trecut,fiind unul din jucătorii de top zece de pe piaţa locală deprofil.
De aceeaşi părere este şi Anca Florea, care spune că, până înprezent, copiii săi au învăţat să vorbească relexat în limbaengleză, să comunice uşor cu alţi copii sau adulţi, să vorbeascăsau să cânte în public.

Bacul internaţional, motivul pentru care aleg ŞcoalaAmericană
Mulţi executivi aleg Şcoala Americană, pentru care plătesc o taxăde până la 18.600 de euro pe an, doar pentru ca aceştia să înveţedupă programa de bacalaureat internaţional. Programul, care sedesfăşoară pe parcursul claselor a 11-a şi a 12-a, constă într-uncurs preuniversitar pentru liceenii dornici să înveţe maimult.
"Bacalaureatul internaţional este bazat pe un model universal,cuprinzând variate elemente educaţionale specifice mai multor ţări.Faptul că şcoli care urmează această programă internaţională suntprezente în toată lumea este un avantaj pentru oamenii de afacericare sunt relocaţi în alte ţări şi ai căror copii pot continuaacelaşi program de studiu într-o altă şcoală internaţională",susţine David Ottaviano, director al American International Schoolof Bucharest (AISB). În prezent, în cadrul acestei şcoli învaţă 703elevi de 47 de naţionalităţi.
"Aproximativ 30% dintre elevi sunt români, procentul rămas esteconstituit din alte 46 de ţări reprezentate în cadrul şcolii. Uniidintre părinţi sunt diplomaţi (aproximativ 4%), alţii sunt oamenide afaceri în poziţii de conducere din companii locale şimultinaţionale. Sectoarele de activitate din care provin suntindustria petrolieră, bancară, FMCG, băuturi răcoritare şi comerţ",mai spune Ottaviano.
În prezent, în România există 80 de grădiniţe şi 29 de liceeprivate acreditate, 418 grădiniţe particulare autorizate provizoriuşi 68 de şcoli (nivel primar şi gimnazial) autorizate, potrivitdatelor de la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti. Pelângă acestea, mai există alte şapte şcoli private carefuncţionează după un sistem de învăţământ din altă ţară:International British School of Bucharest, Bucharest BeirutInternational School, The International School of Bucharest,International Lebanese School, The American International School ofBucharest, The British School of Bucharest, Lebanese ModernProgression School, înregistrate într-un registru special alMinisterului Educaţiei.
Există însă şi executivi care preferă sistemul de stat, în care eiau învăţat şi care cred în lucruri repetabile. De aceea, ei preferăsă-şi dea copiii la şcoli sau licee de stat, dar mai severe,considerându-se un model de urmat.
"O altă categorie de executivi aleg să-şi înscrie copiii la şcoliparticulare, dar care urmează programa românească pentru că,indiferent de traseul pe care îl va alege copilul- de a-şi continuastudiile în ţară sau în străinătate- ei trebuie să aibă unbackground cultural puternic din ţara din care provin. Nu erelevant numărul celor care îşi dau copiii la şcoli private îneventualitatea în care aceştia nu s-ar putea acomoda cu programeleinternaţionale, pentru că e destul de uşor să treci de la programaromânească la cea internaţională", susţine Dana Papadima,directorul educaţional al grădiniţei şi şcolii private LittleLondon, care şcolarizează 70 de copii. În cadrul acesteiinstituţii, care are 20 de profesori, taxa de şcolarizare poateajunge până la 6.400 de euro pe an.

Un profesor de la privat ştie să meargă cu rolele şi să cânte laun
instrument
Criteriile esenţiale în alegerea unei şcoli private suntrecunoaşterea studiilor şi integrarea copilului într-un alt sistemde educaţie, interesul profesorilor pentru performanţa copilului,motivaţia acestuia şi felul în care elevul este îndrumat săînveţe.
Iulian Băjescu, ETRO learning partner în cadrul firmei de trainingTrend Consult, a ales să-şi înscrie copilul la şcoală privatăpentru că îşi dorea "ceva mai bun" pentru el şi de aceea a alescursurile unei şcoli cu o programă de învă­ţământ britcnică -International British School of Bucharest - una din cele mai scumpeşcoli private din Capitală, cu o taxă de şcolarizare care poateajuge la aproape 12.000 de euro pe an.
"Un plus îl reprezintă cunoaşterea foarte bună a limbii engleze. Unprofesor bun trebuie să devină un mentor. Un profesor bun, pe lângămateria predată, ştie să se îmbrace, ştie să vorbească calm şifrumos, ştie să meargă pe role sau să cânte la un instrument.Alegerea şcolii a fost pur şi simplu emoţională", spuneBăjescu.
Deşi în momentul în care şi-a înscris copilul la această şcoalăinstituţia nu avea autorizaţie de funcţionare de la minister,mediul de lucru şi angajaţii l-au convins să nu renunţe la aceastăşcoală.
"Pe lângă materia de curs, copilul a mai învăţat că trebuie să-iajute pe cei nevoiaşi, că trebuie să respecte natura şi legile.Copilul a învăţat că a copia un film «is a crime», că nu se potarunca deşeurile la gramadă, că trebuie să contribuie cu fondurisau muncă voluntară pentru a ajuta oameni cu nevoi speciale", maispune Băjescu.

De ce sunt atât de scumpe
Facilităţile oferite de şcolile private se traduc în cheltuieli pemăsură, ceea ce face ca preţul plătit pentru şcolarizarea unuicopil în sistemul privat să fie de zece ori mai mare decât taxeleanuale pentru o facultate privată.
Majoritatea şcolilor private activează în spaţii sau vileînchiriate, pentru care plătesc câteva zeci de mii de euro pe an,pentru că sunt în zone rezidenţiale. Pe lângă chiriile consistente,numărul redus de copii cuprinşi într-o clasă de la privat, precumşi remunerarea profesorilor sunt alte costuri prin care se explicătaxele mari de şcolarizare.
În cazul Şcolii Americane, de exemplu, taxele variază între 13.300de euro/ an pentru copiii de 3 şi 4 ani (şcoala elementară), 17.420de euro/an pentru elevii de grădiniţă (5 ani) şi până în clasa a8-a şi pot ajunge până la 18.605 euro/an pentru elevii de liceu.Acestor costuri li se adaugă o taxă de înscriere de 200 de euro şitaxa de înregistrare de 800 de euro, care se plătesc la primaînscriere.
"Costurile afişate pe site acoperă taxele şcolare (manuale, accesulla facilităţi, acti­vităţile extraşcolare) şi taxele de capital(banii sunt folosiţi pentru întreţinerea campusului şi pentruachitarea împrumutului luat pentru construcţia clădirii). TaxeleAISB se află la niveluri similare cu cele practicate de alte şcoliamericane internaţionale din Europa de Est", mai spuneOttaviano.
Printre facilităţile oferite de şcoală elevilor se numără sălile şiterenurile de sport, laboratoarele de ştiinţă şi informatică,biblioteca şi centrul media, sala de spectacole şi teatru, precumşi un centru de muzică şi arte. Printre activităţile extraşcolarela care pot participa elevii la această şcoală se numără serviciileîn folosul comunităţii, practicarea de sporturi precum baschet,tenis, fotbal, înot, softball, crearea de discursuri şi oranizareade dezbateri publice, precum şi activităţi de teatru saumuzică.

De ce nu recrutează profesori de la stat
Recrutarea profesorilor este una din cele mai grele "misiuni"într-o şcoală privată, pentru că există o tendinţă de mercenariat aprofesorilor de la stat pentru mediul privat, care nu au neapăratvocaţie, dar care vor să obţină venituri mai mari. Salariul unuiprofesor debutant la stat este de 700 - 800 de lei, iar câştigulsalarial al unui cadru didactic experimentat poate ajunge la 1.800de lei. La privat, aceste valori sunt duble, pentru că şi programulde lucru este mai lung.
Corpul profesoral al Şcolii Americane este format din 120 deprofesori şi asistenţi din 13 ţări cum ar fi: Statele Unite,Canada, UK, Australia, Noua Zeelandă, Franţa, Italia, Mexic sauRomânia.
"Profesorii sunt recrutaţi atât pe plan local, cât şi internaţionalprin intermediul unor târguri de joburi pentru profesoridesfăşurate în Bangkok, Londra, Boston şi San Francisco", mai spuneOttaviano.

Îşi găsesc mai uşor un loc de muncă dacă învaţă la privat?
Părinţii copiilor care învaţă la şcoli private sunt de părere căaceştia vor avea o serie de atuuri certe în ceea ce priveştegăsirea unui loc de muncă, pentru că abilităţile interpersonale, decomunicare, de prezentare, de limbi străine, deschiderea laschimbare şi încrederea în sine contează mult mai mult la angajaredecât un test avansat de matematică, de exemplu. "Antreprenoriatular putea fi o alternativă pentru care cred că vor fi pregătiţi. Oprietenă îmi povestea că la şcoala unde a studiat ea (nu la noi înţară, e adevărat) li se spunea că învaţă nu pentru a-şi găsi uşorun loc de muncă, ci pentru a putea crea locuri de muncă atunci cândvor fi adulţi", mai spune Florea.
Şi Iulian Băjescu este de părere că găsirea unui loc de muncă nu vareprezenta o problemă pentru copilul său.
"Numai modul liberal de gândire alături de cunoaşterea limbiiengleze pot constitui un atu pentru găsirea unui loc de muncă. Dinacest punct de vedere nu am nicio emoţie", adaugă Băjescu.

AFACERI DE LA ZERO