Profesii

Forţa de muncă din România puţin mai scumpă în 2010. Costul mediu al forţei de muncă a crescut cu 2,1% la 2.477 lei/salariat

Forţa de muncă din România puţin mai scumpă în 2010. Costul mediu al forţei de muncă a crescut cu 2,1% la 2.477 lei/salariat

Autor: Adrian Voicu

30.09.2011, 10:13 274

Costul mediu lunar al forţei de muncă a fost în anul 2010 de 2.477 lei/salariat, în creştere cu 2,1% faţă de anul precedent, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS).

Câştigul salarial mediu brut lunar pe total economie realizat în anul 2010 (1902 lei) a fost cu 3,1% (+57 lei) mai mare decât cel din anul 2009. Câştigul salarial mediu net lunar la nivelul economiei naţionale (1391 lei) a înregistrat o creştere de 2,2% (+30 lei), comparativ cu anul precedent.

În anul 2010 numărul mediu al salariaţilor a fost de 4376,0 mii persoane, în scădere faţă de anul precedent cu 398,3 mii persoane.

Bărbaţii predomină în rândul salariaţilor (2291,1 mii persoane, respectiv 52,4% din totalul numărului mediu de salariaţi). Faţă de anul precedent scăderea numărului mediu de bărbaţi salariaţi (-251,3 mii persoane) a fost mai mare decât cea a femeilor (-147,0 mii persoane).

Repartizarea salariaţilor pe sectoare economice arată că majoritatea se regăseau în sectorul terţiar, ponderea acestora reprezentând 61,8% în anul 2010. În sectorul secundar (industrie şi construcţii) lucrau 36,0% dintre salariaţi, iar în cel primar numai 2,2%.

Activităţile din construcţii şi industria extractivă sunt desfăşurate cu preponderenţă de bărbaţi, aceştia reprezentând 86,2%, respectiv 84,1% din totalul salariaţilor. Activităţile caracterizate prin grad pronunţat de "feminizare" al forţei de muncă salariate sunt cele de sănătate şi asistenţă socială (79,7% din numărul total al salariaţilor din ramură), intermedieri financiare (68,8%), învăţământ (68,0%), hoteluri şi restaurante (63,4%), activităţi de spectacole, culturale şi recreative (55,6%).