• Leu / EUR4.9297
  • Leu / GBP5.7419
  • Leu / USD4.6851
Profesii

În Cluj, Ilfov şi Iaşi patru din zece antreprenori au cel mult 39 de ani. „Se creează poli de business în preajma centrelor universitare“

În Cluj, Ilfov şi Iaşi patru din zece antreprenori au cel mult 39 de ani. „Se creează poli de business în preajma centrelor universitare“

Autor: Mihaela Pascari

03.02.2016, 00:08 553

Toţi aceşti antreprenori aveau 13-14 ani în decembrie 1989, buletinele lor fiind cele ale primei generaţii de capitalişti.

„În cei 26 de ani de la revo­lu­ţie, cul­tura antre­pre­norială pă­trunde încet în adân­cu­rile societăţii şi tot mai mulţi tineri care se co­n­fruntă cu lipsa locu­rilor de muncă aleg aceas­tă cale. Mai mult, aceş­tia îşi per­fec­ţionează stu­diile, circulă, văd cum sunt lu­crurile în alte părţi ale lumii”, spune Cristian Pârvan, preşe­din­tele Pa­tronatului Serviciilor Private din România.

În România sunt 1,2 milioane de ac­ţionari în cele 770.000 de companii înre­gistrate la Registrul Comerţului, iar pe structuri de vârstă, cei mai nu­meroşi sunt antreprenorii cu vârste între 39 şi 59 de ani  - 47% din total, potrivit unor calcule ale ZF pe baza datelor de la Registrul Comerţului.

Aproape 450.000 de acţionari ai companiilor din România au mai puţin de 40 de ani (37% din total la nivel naţional), însă sunt judeţe precum Cluj sau Iaşi unde ponderea tinerilor trece de 40%.

„Există legea care încurajează partici­parea studenţilor la înfiinţarea de firme. De aici porneşte şi dorinţa mul­tor studenţi care vor să bene­ficieze de facilităţile fiscale oferite de această lege. Ca urmare a acestei legi, tinerii stu­denţi creează un nu­măr mare de firme în preaj­ma cen­trelor uni­ver­sitare”, spune Du­mitru Miron, decan al Fa­cultăţii de Relaţii Econo­mice Inter­naţionale din cadrul Academiei de Studii Eco­nomice din Bucureşti.

Firmele por­nite de tineri sunt ca pon­dere sub me­dia naţio­nală în judeţe mai sărace, precum Harghita, Co­vasna sau Vaslui, dar şi în judeţe puternice din punct de vedere economic precum Sibiu sau Timiş, unde platfor­mele mari in­dus­triale au aca­parat forţa de muncă, au redus nivelul şomaju­lui şi au lăsat porţi deschise spre antreprenoriat mai mult pe zona serviciilor. 

„În aceste zone datorită dez­vol­tării platformelor industriale şi a ac­ti­vi­tăţii multor companii care au asi­gurat şi au furnizat suficiente locuri de muncă sunt mai puţine afaceri an­tre­prenoriale în rândul tinerilor. De exem­plu, în Bistriţa-Năsăud, firma Leoni a deschis o fabrică, astfel ti­nerii sunt mai puţin atraşi către an­tre­prenoriat”, mai spune Pârvan.

La nivel mondial, ţările cu dificultăţi eco­nomice şi puţine locuri de muncă acti­vează spiritul antre­pre­norilor mult mai mult decât în ţările cu o eco­nomie dez­vol­tată.

„Cei din ţările dez­vol­tate eco­no­mic caută locuri de muncă la stat, deoarece acestea le oferă si­guranţă. În România iniţiativa personală de a face ceva este mai mare decât în celelalte ţări. Din păcate la noi se ma­nifestă şi partea negativă, deoa­rece sunt cei care dezvoltă astfel de afaceri în afara ţării”, mai spune Pârvan. Datele sta­tis­tice arată că în România com­pa­niile con­trolate de antreprenori asigură jumătate din cifra de afaceri totală din economie (130 mld. euro), dar aduc 55% din profitul net şi au creat 70% din locurile de muncă. În companiile antreprenoriale lucrează 2,4 mi­lioane de oameni, faţă de 1,1 mi­lioa­ne în firme multinaţionale.

AFACERI DE LA ZERO
Principalele valute BNR - vineri, 13:15
EUR
USD
GBP
CHF
Azi: 4.9297
Diferență: 0,2297
Ieri:
Azi: 4.6851
Diferență: -1,1228
Ieri:
Azi: 5.7419
Diferență: 0,8536
Ieri:
Azi: 5.0142
Diferență: 0,5051
Ieri: