Profesii

INS: România a înregistrat la finalul anului trecut o populaţie activă de peste 8,2 mililoane, din care 7,7 milioane de persoane aveau loc de muncă

INS: România a înregistrat la finalul anului trecut o...

Autor: Dorin Oancea

20.04.2022, 09:17 1203

În anul 2021, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 67,1%, în creştere faţă de anul anterior cu 1,9 puncte procentuale.

În anul 2021 populaţia activă a României era de 8.214 mii persoane, din care 7.755 mii erau persoane ocupate şi 459 mii erau şomeri.

În anul 2021, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 61,9%, în creştere faţă de anul anterior cu 1,7 puncte procentuale. Ca şi în anii anteriori, rata de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (71,1%, faţă de 52,5% la femei). Pe medii de rezidenţă, rata de ocupare a fost mai mare în mediul urban (67,2%, faţă de 55,5% în mediul rural). Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 21,2%, iar cea a persoanelor vârstnice (55-64 ani) de 43,8%.

Nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru persoanele în vârstă de muncă s-a înregistrat în rândul absolvenţilor învăţământului superior (80,1%). Erau ocupate 54,1% dintre persoanele cu nivel mediu de educaţie şi 20,9% dintre cele cu nivel scăzut de educaţie.

Salariaţii, în creştere faţă de anul precedent (+89 mii persoane), au deţinut în continuare cea mai mare pondere (84,9%) în totalul populaţiei ocupate. În anul 2021 lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi reprezentau 13,7% din populaţia ocupată.

Repartizarea populaţiei ocupate pe forme de proprietate arată că sectorul privat a absorbit 81,7% din aceasta; sectorul public concentra 17,4% din populaţia ocupată iar ȋn sectorul mixt lucrau 0,9% dintre persoanele ocupate.

Muncitorii calificaţi reprezentau 18,3% din totalul populaţiei ocupate. Ponderi însemnate în totalul populaţiei ocupate deţineau şi specialiştii în diverse domenii de activitate (17,5%) şi lucrătorii în domeniul serviciilor (17,4%).

Din totalul persoanelor ocupate, 11,8% lucrau în sectorul agricol, 32,9% în industrie sau construcţii şi 55,3% în servicii. În activităţile neagricole erau ocupate 6844 mii persoane, ponderi semnificative în rândul acestora fiind deţinute de cele care îşi desfăşurau activitatea în industria prelucrătoare (22,3%), comerţ (20,0%) şi construcţii (11,2%).

Din totalul persoanelor ocupate în anul 2021, au lucrat cu program parţial 301 mii persoane (3,9%). Marea majoritate a persoanelor ocupate cu program parţial lucrau în sectorul agricol (70,9%).

În anul 2021, durata medie efectivă a săptămânii de lucru pentru activitatea principală a fost de 39,8 ore pe săptămână; 52 mii persoane au desfăşurat şi activităţi secundare, lucrând în medie 13,4 ore pe săptămână.

Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 1,0 punct procentual (6,0% la bărbaţi faţă de 5,0% la femei), iar pe medii de rezidenţă de 5,2 puncte procentuale (8,6% în rural faţă de 3,4% în urban).

Rata şomajului avea nivelul cel mai ridicat (21,0%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

Şomajul a afectat în măsură mai mare absolvenţii învăţământului scăzut şi mediu, pentru care rata şomajului a fost de 13,6%, respectiv 5,1%. Rata şomajului a fost de doar 2,1% în cazul persoanelor cu studii superioare.

Rata şomajului de lungă durată (în şomaj de un an şi peste) a fost de 2,0%, iar incidenţa şomajului de lungă durată (ponderea persoanelor aflate în şomaj de un an şi peste în total şomeri) a fost de 36,6%.

Pentru tineri (15-24 ani), rata şomajului de lungă durată (în şomaj de şase luni şi peste) a fost de 11,0%, iar incidenţa şomajului de lungă durată în rândul tinerilor de 52,3%.