Profesii

Jurământul pe care îl vor depune absolvenţii de MBA: "Jur că voi face bani responsabil. Jur că nu mă voi implica în acte de corupţie. Jur că voi conduce compania cu integritate"

Foto Shutterstock

Jurământul pe care îl vor depune absolvenţii de MBA: "Jur că voi face bani responsabil. Jur că nu mă voi implica în acte de corupţie. Jur că voi conduce compania cu integritate"

Autor: Alina Pahoncia

27.06.2011, 00:09 2095

Şcolile de MBA locale încep să asimileze practica de de­punere aunui jurământ la momentul absolvirii cursu­rilor, după modelulabsolvenţilor de la Harvard care s-au angajat încă din 2009, dupăînceperea crizei, să îşi pună cunoştinţele în slujba bineluisocietăţii, cum se practică şi în medicină prin jurământul luiHipocrate.

"Tiffin University România este în proces de înscriere în acestproiect şi, începând cu acest an, şi absolvenţii noştri vor depunela finalul programului jurământul MBA", spu­ne Marius Mihăilescu,managing partner al progra­mului de EMBA oferit de TiffinUniversity la Universi­tatea Bucu­reşti. La nivel mondial, 250 deşcoli s-au arătat in­teresate de ideea unui jurământ la finalulprogramelor de MBA.

Şcolile de business nu îşi mai propun doar să livreze ma­nageriperformanţi, ci manageri care se pot adapta la schimbare şi carepot traduce în piaţă o imagine responsa­bilă a organizaţiei pentrucare lucrează.