Profesii

Klaus Iohannis a promulgat legea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Klaus Iohannis a promulgat legea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

Autor: Ema Stoica

16.07.2018, 14:39 699

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat actul normativ care modifică Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, anunţă Administraţia Prezidenţială. Modificările vizează o reglementare în ceea ce priveşte regimul ocupaţiei de expert în egalitate de şanse şi tehnician în egalitate de şanse.

"La articolul 2, după alineatul (2) se introduce trei noi alienate, alin. (3) – (5) cu următorul cuprins: Prezenta lege reglementează regimul general al ocupaţiei de expert în egalitate de şanse şi de tehnician în egalitatea de şanse, aşa cum sunt prevăzute acestea în Clasificarea ocupaţiilor din România. (4) Instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, civile şi militare cu un număr de peste 50 de angajaţi, precum şi companiile private cu un număr de peste 50 de angajaţi au posibilitatea să identifice un angajat căruia să-I repartizeze, prin fişa postului, atribuţii în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. În limita bugetului existent pentru cheltuieli salariale, angajatorul poate opta pentru angajarea unui expert/technician în egalitate de şanse", se arată în textul legii promulgate de preşedintele Klaus Iohannis.

De asemenea, se introduce o nouă prevededere la la articolul 4 din Legea 202/2002, care prevede: "prin violenţa de gen se înţelege fapta de violenţă direcţionată împotriva unei femei sau, după caz, a unui bărbat, motivate de apartenţa de sex. Violenţa de gen împotriva femeilor este violenţa care afectează femeile în mod disproporţionat. Violenţa de gen cuprinde, fără a se limita însă la acestea, următoarele fapte: violenţa domestică, violenţa sexuală, mutilarea genital a femeilor, căsătoria forţată, avortul forţa şi sterilizarea forţată, hărţuirea sexuală, traficul de fiinţe umane şi prostituţia forţată".

Modificările legislative vizează şi schimbă în ceea ce priveşte o comisie specială în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (COJES), înfiinţată în fiecare judeţ, precum şi în Bucureşti.

"COJES este alcătuită din reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, ai structurilor deconcentrate ale autorităţilor administraţiei publice locale, ai structurilor deconcentrate ale autorităţilor admnistraţiei publice centrale, ai confederaţiilor sindicale, ai confederaţiilor patronale, precum şi din reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale reprezentative la nivel local, desemnaţi de acestea. Nu pot fi membri ai COJES persoanele care: a) au fost condamnate definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni sau sancţionate penru fapte de discriminare de către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, prin hotărâre rămasă definitive; b) au fost revocate anterior din calitatea de membru al COJES", arată noile reglementări ale Legii 202/2002 promulgată de şeful statului.

AFACERI DE LA ZERO