Profesii

Ministrul muncii spune că noul Cod al muncii a adus 600.000 de contracte. Câte sunt joburi nou create?

Ministrul muncii spune că noul Cod al muncii a adus 600.000 de noi contracte. Câte sunt joburi nou create?

Autor: Adelina Mihai

26.07.2011, 17:36 885

Ministrul muncii, Sebastian Lăzăroriu, aanunţat astăzi o serie de statistici legate de faptul că noul Codal muncii a generat câte 243.000 de noi contracte de muncăîncheiate lunar din mai până în prezent şi că, dintre acestea,angajatorii au desfiinţat câte 42.000 de contracte pelună.


Însă ceea ce au uitat să precizeze atât ministrul, cât şi premierulEmil Boc (atunci când a fost ministru interimar al muncii) înfiecare declaraţie de presă în care au prezentat date statistice afost numărul de contracte de muncă desfiinţate din numărul total alcontractelor de muncă active în aceeaşi perioadă.


O serie de date obţinute de ZF de la Inspecţia Muncii la începutulacestui an arată că, în 2010, media lunară de contracte de muncănou-încheiate era de 129.000, în timp ce 125.000 de contracte demuncă se desfiinţau lunar, astfel că soldul « net » al angajărilorfăcute pe parcursul întregului an 2010 arată un plus de numai54.000 de contracte de muncă. În prezent, oficialii spun că numărulcontractelor noi de muncă în plus este de peste 600.000 în treiluni (adică peste 200.000 de contracte de muncă încheiate înfiecare din lunile mai, iunie şi iulie). ZF a solicitatautorităţilor (Inspecţia Muncii, ministerul Muncii şi Guvernului)şi numărul de contracte de muncă desfiinţate în fiecare lună dinnumărul total de contracte de muncă active, însă nu a primit unrăspuns până în prezent.


Pe de altă parte, alte statistici, furnizate de Institutul Naţionalde Statistică, arată că în prima lună de la aplicarea noului Cod almuncii numărul de salariaţi români a crescut cu 24.300 de persoane(semnificativ totuşi, comparativ cu perioada similară din aniitrecuţi), ajungând la 4,155 mil. la finele luniimai.


« Noi am solicitat informaţii la minister legate de numărul decontracte de muncă pe categorii de angajatori, pentru că noualegislaţie permite şi persoanelor fizice să facă angajări. Anchetanoastră cuprinde numai statisticile legate de salariaţiientităţilor cu personalitate juridică, nu include firmele cu maipuţin de 4 salariaţi şi nici alte categorii de angajaţi, cum suntadministratorii de bloc, de exemplu", a spus Silvia Pisică,director în cadrul INS.


Explicaţia pe care a dat-o ministerul Muncii pentru acestediferenţe a fost că cele două instituţii folosesc metodologiidiferite şi că numărul de contracte nou-încheiate nu reflectăcreşterea numărului de salariaţi, pentru că un angajat poate aveamai multe contracte de muncă. Dincolo de diferenţele privindmetodologia de calcul folosită, cifrele prezentate de ministerulMuncii nu pot reflecta o situaţie reală atâta timp cât nu sunt puseîn paralel cu numărul de contracte de muncă desfiinţate. Altfel, arrezulta că, la o medie de 200.000 de contracte de muncă nouîncheiate în luna mai şi la o creştere a numărului de salariaţi cunumai 24.300, fiecare român care şi-a găsit un loc de muncă în lunamai a încheiat cu angajatorul/angajatorii cel puţin 8 contracte demuncă, ceea ce este imposibil de crezut.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels