Profesii

Peste două milioane de euro de la UE merg în primul studiu despre inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii

Autor: Adelina Mihai

16.01.2011, 23:50 129

Peste 22.000 de absolvenţi de facultate din promoţiile 2005 şi2009 au răspuns la un chestionar privind modul în care i-a ajutatşcoala la locul de muncă, iar până la sfârşitul acestui an se vaafla unde lucrează şi cât câştigă 100.000 de absolvenţi defacultate din România, acestea fiind rezultatele primului studiunaţional despre inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii.

Proiectul, cu o valoare de aproape 2,3 milioane de euro, estefinanţat din fondurile europene pentru resurse umane şi esterealizat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea ÎnvăţământuluiSuperior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFSICDI) şiConsiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior(CNFIS) împreună cu 50 de universităţi participante.

"Ideea de a urmări cariera absolvenţilor nu este nouă. Mai multeuniversităţi au desfăşurat astfel de studii, dar fără a utilizametode sau instrumente comune şi de aceea rezultatele obţinute nuau putut fi relevante la nivelul întregului sistem de învăţământ.Utilizarea unui set consistent de întrebări şi obţinerea unei ratede răspuns rezonabile, similare celor din ţările europene cutradiţie sunt elemente fără de care rezultatele obţinute îşi pierdsemnificaţia", a spus profesorul Radu Mircea Damian de laFacultatea de Instalaţii din cadrul Universitatii Tehnice deConstructii din Bucuresti, care este managerul proiectului. În alteţări, universităţile realizează astfel de evaluări prin caremăsoară cât de utile sunt studiile la locul de muncă şi în cazul încare constată că nu sunt absorbiţi de piaţa muncii, fac corecţii înprogramă.

Primele rezultate parţiale ale proiectului vor fi publicate înluna martie, de aceea este prematur să se facă estimări privinddificultăţile pe care le-au avut tinerii la angajare. Chestionarul,care se completează online, cuprinde întrebări legate de mediul dincare provin tinerii, cum s-au angajat prima dată, venitul obţinutla primul job, dacă au plecat în străinătate sau dacă s-au angajatîn sectorul public sau în cel privat.

"Personal, consider că una dintre cele mai mari dificultăţiîntâmpinate de absolvenţi este generată de lipsa de informaţiidespre cum va evolua piaţa muncii după momentul în care ei auînceput studiile universitare. Tot din experienţa relaţiilor cuabsolvenţii pot spune că intrarea pe piaţa muncii este deseori maidificilă pentru absolvenţii foarte buni, ale căror aşteptări nu îşigăsesc de multe ori împlinirea în ofertele de pe piaţa muncii,uneori prin conţinutul activităţii, dar şi prin salariile oferite.La acest fenomen, aparent paradoxal, contribuie şi faptul că mulţiabsolvenţi foarte buni şi-au concentrat eforturile exclusiv asuprastudiului şi nu şi-au început cariera profesională în facultate", aadăugat profesorul Damian. El a mai precizat că apare o diferenţăîntre aşteptările persoanle generate de performanţa academică şiexigenţele pieţei muncii, unde experienţa profesională este deseorio cerinţă, de cele mai multe ori nesusţinută de practicadesfăşurată pe parcursul facultăţiii.

Anul trecut a fost marcat de o rată a şomajului record înultimii 20 de ani în rândul absolvenţilor de facultate, când 53.000de licenţiaţi au rămas fără un loc de muncă. Anual, 100.000 deromâni termină o facultate, iar tinerii se angajează din ce în cemai greu, odată ce angajatorii au de ales dintr-o plajă mai mare decandidaţi cu experienţă proveniţi din companiile care au făcutrestructurări.