Profesii

Piaţa salariilor reîncepe să dea în clocot. Creşterea investiţiilor şi necesarul de noi salariaţi pun presiune pe piaţa muncii. „Semnalele pe care le vedem în piaţă sunt similare celor din perioada 2006-2008.“

Autor: Iulian Anghel, Cristina Roşca

10.03.2016, 00:08 7700

Creşterea semnificativă a in­vestiţiilor care indică un salt spre vârful noului ciclu economic pe care îl traversează România pu­ne presiune pe piaţa muncii într-un fel ce aminteşte de perioada de boom de dinaintea crizei.

„Semnalele pe care le vedem în piaţă sunt similare celor din perioada 2006-2008. Vorbim, pe de-o parte, de un deficit de personal şi pe de altă parte de o evoluţie bună în toate sectoarele eco­nomiei. Aceşti doi factori pun pre­siune pe salarii”, comentează Florin Go­dean (foto), country manager al Adec­co, cea mai mare companie de re­cru­tare şi muncă temporară din România.

Câştigul salarial real mediu net în eco­nomie a fost în ianuarie cu 14,1% mai mare faţă de ianuarie 2014, în vreme ce investiţiile au avansat în 2015 cu 7,5%, cel mai bun ritm din 2008 încoa­ce.

Economia a crescut cu 3,7% anul trecut, iar investiţiile (formarea brută de ca­pi­tal fix) au avansat, an/an, cu 7,5%, cea mai mare creştere anuală din 2008 în­coace. În vreme ce toată lumea era cu ochii pe evo­luţia consumului te­mându-se de po­tenţialul lui de des­tabilizare prin su­praîn­călzirea economiei, investiţiile au avansat tăcut după ani de cădere sau de creş­teri modeste, ceea ce înseamnă că acti­vitatea economică se extinde sem­ni­fi­cativ, pune presiune pe o piaţă a muncii care în ultima vreme suferă din cauza plecărilor în străinătate şi, în final, pe salarii.

„Creşterea sa­lariilor buge­tarilor a pus sub presiune salariul mediu din sec­torul privat. Orice angajator vrea să îşi mul­ţumească salariaţii ca să îi păs­treze“, comentează Cristian Pârvan, se­cretar general al Asociaţiei Oame­nilor de Afaceri din România (AOAR).