Profesii

Profesia: trainer POSDRU. Salariul: 2.000 – 3.000 de euro net pe lună

 Profesia: trainer POSDRU. Salariul: 2.000 – 3.000 de euro net pe lună

Autor: Adelina Mihai

13.02.2011, 23:58 33072

Peste 34.000 de certificate de acreditare de pentruformatori/traineri au fost eliberate din 2004 până în iunie 2010 decătre Consiuliul Naţional pentru Formarea Profesională a Adulţilor(CNFPA), singura instituţie din România care poate acorda astfel deacreditări pentru cei care vor să lucreze ca traineri în proiectefinanţate prin POS DRU. Numărul acestora este în creştere, având învedere avalanşa de proiecte derulate prin acest program, primuldintre cele şapte programe care se apropie de terminareabanilor.

La aceştia se adaugă alte câteva mii de profesori de liceu şi defacultate, care au lucrat deja cu "adulţi" şi care nu necesităacreditări pentru a putea fi traineri în proiecte finanţate dinfonduri europene.

"Media de vârstă a trainerilor implicaţi în programele noastreeste de 27 de ani, avem câte patru formatori la fiecare dintre celepatru proiecte, la care se adaugă câte doi consilieri pentruorientare profesională. Ei lucrează cu contracte pe perioadădeterminată, pe o durată de 16 luni, timp de 4 ore pe zi, lucrând,în medie, câte 40 de ore pe lună. Nu am acordat plafoanele maximede salarizare, plata pe oră fiind între 100 şi 130 de lei, deşiaceştia au experienţă de peste 3 ani în domeniul în care predau", aspus Claudia Neculae, manager de proiect în cadrul Asociaţiei SmartProjects, un ONG care are în derulare patru proiecte finanţate dinfondurile europene pentru resurse umane, cu o valoare cumulată deaproape 2 milioane de euro. Proiectele sunt destinate traininguluia 960 de şomeri, prin sesiuni de formare, de consiliere şi dementoring.

Cum ajungi trainer În POSDRU?

Cei 20.000 - 30.000 de români care implementează în prezentproiecte finanţate prin POS DRU vor primi salarii în valoare totalăde până la 1,7 - 2 miliarde de euro, costurile salarialereprezentând până la 40- 50% din valoarea totală a unui proiect. Înacelaşi timp, se estimează că cel puţin 1,65 milioane de români vorparticipa la programe de calificare şi recalificare pe banieuropeni până în 2013.

În mare parte dintre proiectele finanţate din fonduri europenese solicită ca trainerii implicaţi să fie autorizaţi CNFPA, iar unalt criteriu, la fel de important, este ca trainerul să aibăcompetenţe dovedite prin diplome şi ani de experienţă în domeniulîn care vor preda.

"În profesia de formator, adică în lucrul cu un grup de oameni,este important să se facă diferenţa între stilurile de învăţare alecursanţilor, pentru a putea respecta şi eficientizaparticularităţile fiecăruia. Ca să devii formator, trebuie să ai înprimul rând studii superioare, apoi să participi la un curs deformare profesională, în urma căruia primeşti o diplomă/certificatde absolvire. Autorităţile naţionale responsabile de aceastădiplomă sunt: Ministerul Muncii, CNFPA şi Ministerul Educaţiei", aspus Ruxandra Grou, formator de competenţe IT de bază în cadrulunui proiect finanţat din fondurile europene pentru resurse umanecâştigat de firma Tiurenlau Hotel Management. În opinia sa, unformator trebuie să aibă în primul rând receptivitate,flexibilitate şi răbdare. Ruxandra a absolvit Colegiul GermanGoethe, secţia Matematică-Informatică intensiv, după care a studiatinformatica şi în cadrul cursurilor Facultăţii de Economie dincadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. În perioadastudenţiei, ea a fost colaborator voluntar într-un alt proiectfinanţat din fondurile europene. În prezent, ea este şi studentă înanul II la masteratul Economie Europeană în cadrul aceleiaşifacultăţi.

Şi Florentina Bărbulescu, 28 de ani, absolventă a Facultăţii dePsihologie, este în prezent consilier de orientare în carieră încadrul aceluiaşi proiect, care are o valoare de peste 470.000 deeuro şi care are ca obiectiv formarea de competenţe în domeniul ITa unui număr de cel puţin 180 de şomeri din regiunea Bucureşti -Ilfov.

"Împreună cu colegii mei am realizat suportul de curs care stăla baza programului de consiliere, iar şedinţele cu fiecare dintreparticipanţii la curs reprezintă o experienţă în sine", a spusFlorentina Bărbulescu.

Existăînsă şi foarte multe proiecte finanţate din aceleaşi fondurieuropene care au drept scop "formarea de formatori", adicăpregătirea trainerilor care vor preda în cadrul cursurilorfinanţate din fonduri nerambursabile. Un exemplu în acest sens estechiar un proiect desfăşurat în prezent de CNFPA, care va forma3.000 de aşa-zişi "formatori", care ar urma să aibă un job asiguratpe viitor, în cadrul acestor proiecte. De asemenea, şi BloculNaţional Sindical, o organizaţie "campioană" la scrierea deproiecte finanţate din fondurile europene pentru resurse umane,formează câteva sute de formatori şi oameni care să scrie şi săconducă proiecte finanţate de UE.

Pe de altă parte, şi firmele de training specializate suntinteresate să câştige licitaţii prin care pot deveni parteneri înastfel de proiecte şi, implicit, să livreze cursuri de formare pebani europeni.

"O ofertă complexă poate implica resurse uriaşe (zile şi nopţide muncă ale unei echipe de proiect formată de 5-6 oameni, resursefinanciare mobilizate în scrisori de garanţie, logisticăsemnificativă etc.). La una dintre licitaţiile din toamna trecută,în ultima noapte de dinaintea depunerii ofertei, la ora 4 dimineaţaeram 12 oameni la birou. Unii definitivau un material videodemonstrativ, alţii lucrau la oferta tehnică sau financiară. Lacapătul acestui efort uriaş te poate aştepta eşecul. Avem atâtexperienţa succesului, cât şi a eşecului", a spus Claudiu Gologan,sales manager în cadrul firmei de training Ascendis, liderul pieţeide profil, care a câştigat nouă proiecte finanţate prin POS DRU.Trainerii seniori din cadrul acestei companii au peste 10 ani deexeperienţă în business şi cel puţin 5 ani de experienţă înformare.

"Unul dintre principiile cheltuirii fondurilor europene este celal egalităţii de şanse, deci toate licitaţiile sunt publice pentrua permite accesul la informaţie oricărei persoane interesate.Pentru a participa la o procederă de licitaţie, orice persoanăinteresată care îndeplineşte criteriile de calificare poate formulao ofertă", a adăugat Gologan de la Ascendis.

ÎŞi fac singuri suportul de curs

Nicolae Gherguş, vicepreşedintele Asociaţiei Brokerilor, va filector la cursul "Instrumente financiare utilizate în UniuneaEuropeană şi modalităţile de implementare în România", care seadresează angajaţilor din societăţile de intermediere şi dinbăncile care operează pe piaţa de capital, în cadrul unui proiectfinanţat din fondurile europene pentru HR câştigat de asociaţie.Cursul predat de Gherguş, care este şi preşedintele firmei debrokeraj Confident Invest, este doar unul din cele 11 care vor fi derulate în cadrul proiectului, care va avea o finanţare totală de1,5 milioane de euro.

Asociaţia Brokerilor, organizaţie profesională care reuneşte 51de firme de brokeraj şi bănci active pe piaţa de capital şi careorganizează cursuri de formare şi atestare pentru brokeri,consultanţi de investiţii şi personal auxiliar în firmele debrokeraj, va demara acest proiect în cea de-a doua parte aanului.

"Sunt lector de foarte mult timp la Asociaţia Brokerilor, dar amfost nevoit să urmez un curs de calificare pentru a obţine odiplomă de calificare profesională ca trainer. Voi avea 30 de orede predare, iar până în luna martie trebuie să predau curricula şisuportul de curs, pe care le voi redacta cu ajutorul unui coleg", aspus Gherguş. Numai trei din cele 11 cursuri predate în cadrulproiectului vor fi livrate de către lectorii din AsociaţiaBrokerilor, restul fiind livrate de un furnizor extern detraining.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Comandă anuarul ZF TOP 100 companii antreprenoriale
AFACERI DE LA ZERO