Profesii

România a încheiat 2023 cu o rată a şomajului de 5,6% nivel similar cu cel înregistrat în 2022. În cifre, România a avut 455.600 de şomeri şi 7,7 milioane de persoane în câmpul muncii, din care 6,6 milioane salariaţi

România a încheiat 2023 cu o rată a şomajului de 5,6%...

Autor: Cristina Bellu

19.04.2024, 10:40 154

România a încheiat 2023 cu o rată a şomajului de 5,6% (455.600 de persoane), nivel asemănător cu cel înregistrat în 2022 şi 2021, în condiţiile în care rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 de ani a fost de 68,7%, în creştere cu 0,2 puncte procentuale faţă de anul anterior, arată datele publicate vineri de INS.

În total, populaţia activă a României era de 8,152 milioane persoane, din care 7,69 milioane persoane erau ocupate şi 455.600 persoane erau şomeri.

Dintre cei care aveau un job, 6,59 milioane erau salariaţi, iar ceilalţi (1,09 miloane) intrau sub alte categorii (patroni, lucrători pe cont propriu, lucrători familiali neremuneraţi).

Datele INS arată că, pe segmentul 15-64 de ani rata de ocupare a fost de 63%, în scădere faţă de anul anterior cu 0,1 puncte procentuale.

Ca şi în anii anteriori, rata de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (71,7%, faţă de 54,3% la femei). Pe medii de rezidenţă, rata de ocupare a fost mai mare în mediul urban (68,6%, faţă de 57,1% în mediul rural).

Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 18,7%, iar cea a persoanelor vârstnice (55-64 ani) de 51%.

Nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru persoanele în vârstă de muncă s-a înregistrat în rândul absolvenţilor învăţământului superior (89,8%). Erau ocupate 65,6% dintre persoanele cu nivel mediu de educaţie şi 36,9% dintre cele cu nivel scăzut de educaţie.

Salariaţii, în scădere faţă de anul precedent cu 60.100, au deţinut în continuare cea mai mare pondere (85,7%) în totalul populaţiei ocupate. În anul 2023 lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi reprezentau 13% din populaţia ocupată.

Repartizarea populaţiei ocupate pe forme de proprietate arată că sectorul privat a absorbit 82,8% din aceasta; sectorul public concentra 16,6% din populaţia ocupată, iar ȋn sectorul mixt lucrau 0,6% dintre persoanele ocupate.

Muncitorii calificaţi reprezentau 17,7% din totalul populaţiei ocupate. Ponderi însemnate în totalul populaţiei ocupate deţineau şi specialiştii în diverse domenii de activitate (17,6%) şi lucrătorii în domeniul serviciilor (17,3%).

Din totalul persoanelor ocupate, 11,9% lucrau în sectorul agricol, 33,2% în industrie şi construcţii, iar 54,9% în servicii. În activităţile neagricole erau ocupate 6779,5 mii persoane, ponderi semnificative în rândul acestora fiind deţinute de cele care îşi desfăşurau activitatea în industria prelucrătoare (22,2%), comerţ (19,7%) şi construcţii (11,9%).

Din totalul persoanelor ocupate în anul 2023, au lucrat cu program parţial 282,9 mii persoane (3,7%). Marea majoritate a persoanelor ocupate cu program parţial lucrau în sectorul agricol (76,3%).

În anul 2023, durata medie efectivă a săptămânii de lucru pentru activitatea principală a fost de 39,4 ore pe săptămână; 43,3 mii persoane au desfăşurat şi activităţi secundare, lucrând în medie 11,6 ore pe săptămână.

Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de 0,8 puncte procentuale (5,9% la bărbaţi faţă de 5,1% la femei), iar pe medii de rezidenţă de 5,8 puncte procentuale (8,8% în rural faţă de 3,0% în urban).

Rata şomajului avea nivelul cel mai ridicat (21,8%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

 
 


 

 

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels