Profesii

Salariul mediu net a crescut în aprilie la 5.217 lei, cu 0,6% mai mare faţă de luna martie şi cu 14,3% an/an. Raportat la inflaţie, creşterea anuală a fost de 7,9%.

Salariul mediu net a crescut în aprilie la 5.217 lei, cu...

Autor: Cristina Bellu

14.06.2024, 11:06 191

Salariul mediu net a crescut în luna aprilie la 5.217 lei, cu 32 lei (plus 0,6%) mai mare faţă de luna martie 2024, în timp ce raportat la perioada similară din 2023 avansul a fost de 14,3%, potrivit datelor INS.

Câştigul salarial mediu brut a fost 8.532 lei, cu 30 lei (plus 0,4%) mai mare decât în luna martie 2024.

În aprilie, cele mai mari salarii medii nete s-au înregistrat activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (11.971 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (2.787 lei).

Tinând cont de inflatie, creşterea salarială a fost de 7,9% fată de aprilie 2023 şi de 0,5% fată de martie 2024.

Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 254,0%, cu 1,4 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna martie 2024.­

În sectorul bugetar, câştigului salarial mediu net a scăzut în aprilie 2024 comparativ cu luna precedentă în învăţământ (minus 1,7%), respectiv în sănătate şi asistenţă socială (minus 0,1%). Câştigul salarial mediu net a crescut uşor comparativ cu luna precedentă în administraţia publică (plus 1,4%).

La nivel naţional, în luna aprilie 2024, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut în majoritatea activităţilor din sectorul economic ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite ori pentru sărbătorile de Paşte), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, cu 35,5%, respectiv cu 27,4% în extracţia cărbunelui superior şi inferior.

Majorari între 10,0% şi 16,0% s-au înregistrat în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, extracţia minereurilor metalifere, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor.

Creşteri între 4,0% şi 8,5% în alte activităţi extractive, repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, activităţi de servicii anexe extracţiei, silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), fabricarea altor mijloace de transport, industria metalurgică, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii), cercetare-dezvoltare, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii).

La polul opus, cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în fabricarea produselor din tutun, cu 34,6%, între 9,5% şi 15,0% în fabricarea băuturilor, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), activităţi de editare, telecomunicaţii, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe) şi  între 3,0% şi 6,0% în fabricarea altor produse din minerale nemetalice, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a., activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, tranzacţii imobiliare, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice.