Profesii

Schimbarea secolului pe piaţa muncii: din 2011, cărţile de muncă devin istorie

Schimbarea secolului pe piaţa muncii: din 2011, cărţile de muncă devin istorie

Autor: Adelina Mihai

02.01.2011, 23:59 15215

Cei care se angajează pentru prima dată în acest an nu vor maiavea un document oficial personal prin care să demonstreze vechimeape care o vor acumula în muncă. Specialiştii îi sfătuiesc peangajaţi să-şi păstreze cu mai multă atenţie contracteleindividuale de muncă pe care le încheie cu angajatorii, pe care artrebui să le semneze după ce acestea au fost semnate şi ştampilateşi de oficialii de la inspectoratele teritoriale de muncă.

Guvernul a adoptat la finalul lunii decembrie o ordonanţă deurgenţă prin care se atestă că începând cu anul acesta angajatoriivor depune contractele de muncă şi statele de plată lainspectoratele teritoriale de muncă în format electronic. Practic,prin această ordonanţă se aborgă un decret din 1976 privindcarnetul de muncă prin care se stabilea necesitatea acestui actpentru dovedirea vechimii în muncă a angajatului. Însă cărţile demuncă există de mult mai mult timp.

"Cărţile de muncă au existat şi înainte de 1976, numai că nuaveau acelaşi format şi nu conţineau acelaşi tip de date. Spreexemplu, în cărţile de muncă din anii '40 nu era trecut salariulangajatului. Oricum, cert este că aceste cărţi de muncă ar fitrebuit desfiinţate de mult, pentru că în alte state s-a trecutdeja la sisteme electronice mai avansate", susţine MarianaCâmpeanu, fost ministru al muncii, specialist în legislaţiamuncii.

Au existat două etape prin care s-a realizat dispariţia cărţilorde muncă: prima a fost cea de preluare a datelor din cărţile demuncă, iar cea de-a doua a fost de scanare a cărţilor de muncă,pentru ca acestea să poată fi returnate angajaţilor. Toate dateleprivind vechimea în muncă, dreptul la pensie şi traseul profesionalal fiecărui angajat sunt în prezent înregistrate electronic lacasele judeţene de pensii. De asemenea, un angajat care va dorisă-şi schimbe locul de muncă anul acesta nu va trebui să-şi mairetragă cartea de muncă de la vechiul angajator, pentru că toatedatele sale vor putea fi preluate în format electronic de cătrenoua companie angajatoare.

"Încă din 2006 este prevăzută măsura de dispariţie a cărţilor demuncă de la începutul anului 2011. Cartea de muncă era un nodunitar de adunare a tuturor locurilor de muncă pe care le-a avut unangajat, atesta legalitatea muncii şi vechimea în muncă, datenecesare pentru dosarul de pensie. O persoană care va începe sălucreze pentru prima dată începând de mâine nu va avea carte demuncă, ci doar un contract de muncă înregistrat la ITM cu o ziînainte de începerea activităţii", susţine Eugen Tifin, purtătorulde cuvânt al Inspecţiei Muncii.

Până acum au existat două locuri în care se puteau păstracărţile de muncă ale angajaţilor: la sediul firmei angajatoare şila inspectoratul teritorial de muncă (ITM). Comisionul plătit deangajatorul care prefera ca inspectorii de la ITM să gestionezecontractele angajaţilor era de 0,75% din valoarea totală a statuluide plată, iar dacă dorea să le administreze singur, procentul sereducea la 0,25%. Aceste comisioane au dispărut odată cu cărţile demuncă tradiţionale. La o masă salarială brută (valoarea tuturorsalariilor din România) de aproximativ 30 de miliarde de euro(cheltuiala angajatorului pentru un salariu mediu de 560 de eurobrut x 12 luni x 5 milioane de salariaţi), rezultă că angajatoriieconomisesc anual între 100 şi 150 de milioane de euro prindispariţia cărţilor de muncă, bani care nu vor mai ajunge labugetul de stat începând cu acest an.

Până la jumătatea anului, angajatorii şi inspectorateleteritoriale de muncă sunt obligate să le returneze angajaţilorcărţile de muncă, pe care aceştia trebuie să le păstreze pentru aputea dovedi vechimea în muncă atunci când vor ieşi la pensie, încazul în care, din eroare, nu li s-au scanat cărţile de muncă.

Economii de 150 mil. euro

La o masă salarială brută (valoarea tuturor salariilor dinRomânia) de aproximativ 30 de miliarde de euro (cheltuialaangajatorului pentru un salariu mediu de 560 de euro brut x 12 lunix 5 milioane de salariaţi), rezultă că angajatorii economisescanual între 100 şi 150 de milioane de euro prin dispariţia cărţilorde muncă, bani care nu vor mai ajunge la bugetul de stat începândcu acest an.

Pentru alte știri, analize, articole și informații din business în timp real urmărește Ziarul Financiar pe WhatsApp Channels

Urmează ZF Power Summit’24
AFACERI DE LA ZERO