Profesii

UBB Cluj implementează un proiect de 2 mil. lei pentru programe de formare profesională a studenţilor

UBB Cluj implementează un proiect de 2 mil. lei pentru programe de formare profesională a studenţilor

Autor: Laurentiu Cotu

25.06.2014, 19:35 167

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca implementează în perioada mai 2014-noiembrie 2015 un proiect european de peste 2 mil. lei (aproximativ 450.000 de euro), în vederea dezvoltării ofertei educaţionale universitare şi adecvarea acesteia la cerinţele pieţei muncii. Proiectul se adresează unui număr de 420 de studenţi, 90 de persoane implicate în dezvoltarea programelor de studii universitare şi 63 de membri ai partenerilor sociali în educaţie.

Proiectul presupune implementarea de programe de formare continuă adresate cadrelor didactice universitare în vederea dezvoltării capitalului uman şi a creşterii calităţii programelor universitare oferite studenţilor, creşterea compatibilităţii dintre programele de studii oferite de Universitatea Babeş-Bolyai şi nevoile de pe piaţa muncii din România, precum şi crearea unei platforme de dialog între studenţi, cadrele didactice implicate în strategia curriculară universitară şi parteneri sociali în educaţie. Astfel, în cadrul proiectului vor fi organizate întâlniri între personalul implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare din cadrul UBB şi membri ai partenerilor sociali în educaţie, organizarea evenimentelor de tipul ”săptămânii carierei” pentru studenţi, precum şi dezvoltarea şi implementarea unor activităţi de formare pentru calificarea directorilor de programe de studiu şi a coordonatorilor de practică.

Proiectul ’’Îmbunătăţirea interacţiunii universităţii cu mediul de afaceri” este finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 1 – Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, Domeniul Major de Intervenţie DMI 1.2 - ’’Calitate în învăţământul superior”.

 
AFACERI DE LA ZERO